Official Gazette

Prawomocne złożenie sędziego z urzędu.

M.P.2018.867 | obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.866 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.865 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.864 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.863 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.862 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.861 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.860 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.859 | postanowienie z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2018 r.

M.P.2018.857 | obwieszczenie z dnia 5 września 2018 r. | Akt utracił moc

Określenie liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

M.P.2018.856 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2018.855 | obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.854 | postanowienie z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.853 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.852 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.851 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.850 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.849 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Regulamin Senatu.

M.P.2018.846 t.j. | uchwała z dnia 23 listopada 1990 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.845 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.843 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.842 | ogłoszenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.841 | ogłoszenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2018.840 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt utracił moc

SzRZ-Polska. Dwustronna współpraca w dziedzinie szkolenia wojskowego. Warszawa.2012.06.09.

M.P.2018.838 | umowa międzynarodowa z dnia 9 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.834 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.833 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

M.P.2018.832 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym

M.P.2018.831 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wyczerpanie ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

M.P.2018.830 | obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wietnam-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Hanoi.2017.11.28.

M.P.2018.828 | umowa międzynarodowa z dnia 28 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.826 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.823 | postanowienie z dnia 22 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania.

M.P.2018.822 | uchwała z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.817 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.816 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.815 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.814 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

M.P.2018.813 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała broni.

M.P.2018.812 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2018.811 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2018.810 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2018.809 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2018.808 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

M.P.2018.805 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2018.804 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2018.803 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich.

M.P.2018.801 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Uzupełniająca lista państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017.

M.P.2018.799 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.798 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.797 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.796 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego.

M.P.2018.795 | uchwała z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

M.P.2018.794 | komunikat z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2018.793 | postanowienie z dnia 22 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.792 | postanowienie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2018.791 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.790 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.789 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.788 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.787 | postanowienie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.786 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.785 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.784 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.783 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.782 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.781 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019.

M.P.2018.780 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019.

M.P.2018.779 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy