Official Gazette

Nadanie zakładom gospodarki komunalnej formy zakładów budżetowych.

M.P.1964.7.30 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Planowo-zapobiegawcza obsługa techniczna i naprawa pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1964.6.28 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Rejonizacja hodowli bydła.

M.P.1964.6.27 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1964.5.26 | obwieszczenie z dnia 2 stycznia 1964 r. | Akt jednorazowy

Zasady eksploatacji statków powietrznych.

M.P.1964.5.25 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Upłynnienie zbędnych i nadmiernych zapasów niektórych przedmiotów.

M.P.1964.5.22 | uchwała z dnia 8 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Dnia Chemika".

M.P.1964.4.20 | uchwała z dnia 9 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Dnia Budowlanych".

M.P.1964.4.19 | uchwała z dnia 9 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Dnia Transportowca i Drogowca".

M.P.1964.4.18 | uchwała z dnia 9 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Dnia Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego".

M.P.1964.4.17 | uchwała z dnia 9 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Dnia Metalowca".

M.P.1964.4.16 | uchwała z dnia 9 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie granic między wodami śródlądowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.

M.P.1964.3.14 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne.

M.P.1964.3.13 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Wydawanie dokumentów żeglarskich osobom wykonującym indywidualnie rybołówstwo morskie.

M.P.1964.3.11 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw obiektów pływających przeznaczonych na eksport.

M.P.1964.3.9 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ksiąg wodnych.

M.P.1964.2.8 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Likwidacja przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.

M.P.1964.2.4 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.1.3 | obwieszczenie z dnia 1 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych.

M.P.1964.1.2 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Normatywy czasowe magazynowania oraz oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznych.

M.P.1963.97.461 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

M.P.1963.97.456 | uchwała z dnia 21 grudnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

M.P.1963.97.455 | uchwała z dnia 19 grudnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Wzmożenie kontroli nad zamawianiem, montażem i oddawaniem do eksploatacji maszyn i urządzeń.

M.P.1963.96.453 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan gospodarczy na rok 1964 r.

M.P.1963.96.451 | uchwała z dnia 22 grudnia 1963 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1963.95.450 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.95.449 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

M.P.1963.95.448 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Regulamin nagród przyznawanych kierowcom pojazdów samochodowych wyróżnionym odznaką "Wzorowy Kierowca".

M.P.1963.95.447 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Regulamin odznaki "Wzorowy Kierowca".

M.P.1963.95.446 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hurtowego i handlu detalicznego.

M.P.1963.95.445 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 1963 r. | Akt jednorazowy

Działalność pozaoperacyjna o charakterze socjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1963.95.444 | uchwała z dnia 10 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Ilość, siedziby, właściwość terytorialna i szczegółowy zakres działania okręgowych zarządów wodnych.

M.P.1963.94.443 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Przejściowy dodatek kwartalny dla pracujących.

M.P.1963.94.442 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: tabela wynagrodzeń autorskich za opracowanie dzieł literackich, naukowych i zawodowych.

M.P.1963.94.440 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1963 r. | Akt jednorazowy

Ulgi inwestycyjne dla spółdzielni i ich związków.

M.P.1963.94.439 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w roku 1964.

M.P.1963.94.437 | uchwała z dnia 10 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Odbywanie praktyki na stanowiskach pracowniczych w prezydiach rad narodowych.

M.P.1963.93.435 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

M.P.1963.93.434 | uchwała z dnia 10 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Odbywanie praktyki na stanowiskach pracowniczych w prezydiach rad narodowych.

M.P.1963.93.432 | uchwała z dnia 6 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Używanie służbowych pojazdów samochodowych.

M.P.1963.92.431 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1963.91.430 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Tryb wydawania zezwoleń na uprawianie rybołówstwa morskiego.

M.P.1963.91.429 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1963.90.427 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zasady cofania praw jazdy.

M.P.1963.90.426 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Za opiekę nad zabytkami", trybu jej nadawania oraz sposobu wręczania i noszenia.

M.P.1963.90.425 | zarządzenie z dnia 22 października 1963 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia osób odbywających naukę zawodu w przedsiębiorstwach graficznych.

M.P.1963.90.424 | uchwała z dnia 25 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostaw chemicznych środków ochrony roślin i higieny sanitarnej w obrocie krajowym.

M.P.1963.89.423 | zarządzenie z dnia 14 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1946 r.

M.P.1963.89.422 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1963.89.421 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1963 r. | Akt jednorazowy

Normy ubytków naturalnych.

M.P.1963.89.420 | zarządzenie z dnia 30 października 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1963.88.419 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

M.P.1963.88.418 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Komunikacji.

M.P.1963.86.415 | uchwała z dnia 13 listopada 1963 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Komunikacji.

M.P.1963.86.414 | uchwała z dnia 13 listopada 1963 r. | Akt indywidualny

Ustalenie zasad i trybu opracowania łowieckiego planu hodowlanego.

M.P.1963.85.413 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1963 r. | Akt utracił moc

Przekazanie spraw zaopatrywania ludności w wodę na terenie gromad do zakresu działania Ministra Rolnictwa.

M.P.1963.85.409 | uchwała z dnia 22 października 1963 r. | Akt utracił moc

Agrominimum.

M.P.1963.85.408 | uchwała z dnia 22 października 1963 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.

M.P.1963.84.407 | zarządzenie z dnia 30 września 1963 r. | Akt jednorazowy

Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

M.P.1963.83.403 | zarządzenie z dnia 21 października 1963 r. | Akt utracił moc