Official Gazette

Zmiana statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

M.P.1964.27.120 | uchwała z dnia 13 kwietnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie statutu wzorcowego spółek wodnych innych niż melioracyjne.

M.P.1964.26.118 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie normy ubytków naturalnych spirytusu podrożdżowego podczas magazynowania w drożdżowniach.

M.P.1964.26.116 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości.

M.P.1964.25.113 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

M.P.1964.25.110 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.24.109 | obwieszczenie z dnia 23 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1964.24.108 | obwieszczenie z dnia 23 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

M.P.1964.24.105 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1964.23.104 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie do realizacji w roku 1964 drobnych inwestycji.

M.P.1964.23.103 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.

M.P.1964.23.101 | uchwała z dnia 6 kwietnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Zasady finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych.

M.P.1964.23.100 | uchwała z dnia 27 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.22.99 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych gruntów meliorowanych.

M.P.1964.21.96 | zarządzenie z dnia 29 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "20 Lat w Służbie Narodu".

M.P.1964.21.95 | uchwała z dnia 25 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie amortyzacji środków trwałych.

M.P.1964.21.94 | uchwała z dnia 25 marca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1964.21.93 | uchwała z dnia 28 marca 1964 r. | Akt nienormatywny

Przestrzeganie obowiązku zamieszczania w dowodach osobistych adnotacji o zatrudnieniu.

M.P.1964.20.92 | pismo okólne z dnia 7 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Powoływanie biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.

M.P.1964.19.88 | zarządzenie z dnia 11 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.

M.P.1964.19.86 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1964.19.85 | zarządzenie z dnia 18 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Wytyczne stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

M.P.1964.19.84 | zarządzenie z dnia 14 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie statutu wzorcowego spółki wodnej melioracyjnej.

M.P.1964.17.81 | zarządzenie z dnia 24 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P.1964.17.80 | zarządzenie z dnia 2 marca 1964 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.16.78 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1964.16.77 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.16.76 | obwieszczenie z dnia 3 marca 1964 r. | Akt jednorazowy

Badanie stanu zdrowia osób delegowanych służbowo do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych.

M.P.1964.16.72 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.15.70 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1964 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie kontroli zapasów przez jednostki zbytu.

M.P.1964.15.69 | uchwała z dnia 21 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie za pomocą statków powietrznych usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy.

M.P.1964.14.68 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Pobór główny w 1964 r.

M.P.1964.14.64 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1964.14.63 | uchwała z dnia 25 lutego 1964 r. | Akt nienormatywny

Oznaczanie przejść przez jezdnię z pierwszeństwem ruchu pieszego.

M.P.1964.13.62 | zarządzenie z dnia 3 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.

M.P.1964.13.60 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

M.P.1964.13.59 | uchwała z dnia 11 lutego 1964 r. | Akt jednorazowy

Zasady gospodarowania funduszem płac uczniów.

M.P.1964.13.58 | uchwała z dnia 4 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1964.

M.P.1964.12.55 | zarządzenie z dnia 5 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.11.52 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1964.11.51 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Skrzyżowanie linii kolejowych z liniami tramwajowymi.

M.P.1964.10.47 | zarządzenie z dnia 5 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Normatywy czasowe oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.

M.P.1964.10.46 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Stawki wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego na rok 1964.

M.P.1964.10.45 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Urlopy pracownicze na kształcenie się słuchaczy trzyletniego Zaocznego Studium Pożarniczego.

M.P.1964.10.43 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.9.42 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie normatywów czasowych oddawania niektórych maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.

M.P.1964.9.41 | zarządzenie z dnia 19 września 1963 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1964.8.40 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 1963 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb uznawania obór za zarodowe i reprodukcyjne.

M.P.1964.8.39 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1964 r.

M.P.1964.8.38 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

M.P.1964.8.37 | uchwała z dnia 22 stycznia 1964 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1964.7.36 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie linii brzegu na wodach śródlądowych.

M.P.1964.7.34 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.

M.P.1964.7.31 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 1964 r. | Akt utracił moc