Official Gazette

Jednostki wiodące w planowaniu i realizacji prac naukowo-badawczych.

M.P.1964.44.211 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Badanie wypadków statków powietrznych.

M.P.1964.44.210 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przyznania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki.

M.P.1964.44.208 | zarządzenie z dnia 2 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.43.207 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Rejestr kart rowerowych i rejestr rowerów.

M.P.1964.43.206 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.42.204 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru umowy przedwstępnej.

M.P.1964.42.203 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadawania nazw statkom morskim.

M.P.1964.42.201 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1964 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny obowiązkowej straży pożarnej na terenie gromad, osiedli i miast.

M.P.1964.42.199 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1964.41.198 | obwieszczenie z dnia 11 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie statutu wzorcowego związku spółek wodnych.

M.P.1964.41.197 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

M.P.1964.41.196 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Określenie terminu podania prezydiom rad narodowych liczb ławników na kadencję 1965-1967 r.

M.P.1964.41.194 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych.

M.P.1964.41.193 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 1964 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie funduszu autorskiego.

M.P.1964.40.186 | uchwała z dnia 2 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.39.185 | obwieszczenie z dnia 26 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Zalecenia i opinie komisji rad narodowych udzielanych kierownikom wydziałów.

M.P.1964.39.183 | uchwała z dnia 6 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie katastru wodnego.

M.P.1964.38.181 | zarządzenie z dnia 22 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Tryb i terminy zlecania i bilansowania robót budowlano-montażowych na lata 1965 i 1966.

M.P.1964.38.177 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego.

M.P.1964.38.174 | zarządzenie z dnia 26 maja 1964 r. | Akt jednorazowy

Rozliczenia Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.

M.P.1964.38.173 | zarządzenie z dnia 26 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.36.171 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości wzniesienia dolnej krawędzi konstrukcji mostów na wodach śródlądowych.

M.P.1964.36.170 | zarządzenie z dnia 18 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.

M.P.1964.36.169 | zarządzenie z dnia 7 maja 1964 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja niektórych osób zatrudnionych w handlu.

M.P.1964.35.167 t.j. | uchwała z dnia 6 maja 1958 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych pojazdów nie odpowiadających niektórym warunkom technicznym.

M.P.1964.35.165 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad stosowania mandatów karnych.

M.P.1964.35.164 | zarządzenie z dnia 13 maja 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.

M.P.1964.35.163 | zarządzenie z dnia 11 maja 1964 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie, zniesienie i zmiany w organizacji niektórych urzędów celnych.

M.P.1964.35.161 | zarządzenie z dnia 11 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1964.35.158 | zarządzenie z dnia 14 maja 1964 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali.

M.P.1964.35.157 | zarządzenie z dnia 9 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1964.34.153 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Uzgadnianie poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.

M.P.1964.34.149 | zarządzenie z dnia 12 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Opracowanie generalnych założeń inwestycji.

M.P.1964.34.148 | zarządzenie z dnia 5 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Podział wynagrodzenia za ratownictwo pomiędzy członków załogi statków.

M.P.1964.33.146 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej.

M.P.1964.33.145 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1964 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1964 r.

M.P.1964.33.143 | zarządzenie z dnia 15 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Zasady zawierania z poszczególnymi osobami umów o wykonanie prac z zakresu wynalazczości.

M.P.1964.33.142 | uchwała z dnia 8 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Wykaz przedmiotów, na które producenci obowiązani są wystawiać karty gwarancyjne.

M.P.1964.32.141 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Premiowanie pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

M.P.1964.32.139 | uchwała z dnia 4 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Opłaty za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

M.P.1964.31.137 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Wytyczne dla wykonywania obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej przez zespoły adwokackie.

M.P.1964.31.135 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Wstępne prace związane z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966.

M.P.1964.30.133 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.29.132 | obwieszczenie z dnia 1 maja 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.29.131 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Nadanie Statutu Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego.

M.P.1964.29.130 t.j. | uchwała z dnia 13 kwietnia 1959 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali.

M.P.1964.29.128 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zasady stosowania mandatów karnych.

M.P.1964.28.126 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb kierowania do pracy żołnierzy zwolnionych z wojskowej służby zawodowej.

M.P.1964.28.125 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1964.28.124 | uchwała z dnia 23 kwietnia 1964 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu.

M.P.1964.27.121 | uchwała z dnia 18 kwietnia 1964 r. | Akt jednorazowy