Official Gazette

Zaniechanie przeprowadzenia w roku 1965 ogólnej rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.

M.P.1964.65.301 | zarządzenie z dnia 11 września 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.64.300 | obwieszczenie z dnia 5 września 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.64.299 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie oceny przydatności rzeczowych składników majątkowych w toku ich inwentaryzacji.

M.P.1964.63.297 | okólnik z dnia 14 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Organizowanie okolicznościowych imprez artystycznych w zakładach pracy.

M.P.1964.63.296 | pismo okólne z dnia 25 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego.

M.P.1964.63.294 | zarządzenie z dnia 1 września 1964 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie planu inwestycyjnego.

M.P.1964.63.293 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Wymogi dokumentacyjne dla inwestycji na lata 1966-1970.

M.P.1964.63.292 | uchwała z dnia 19 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.62.291 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.62.290 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.62.289 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.62.288 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa pomocniczych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.

M.P.1964.62.285 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P.1964.60.282 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.59.280 | obwieszczenie z dnia 1 września 1964 r. | Akt utracił moc

Niektóre zasady dotyczące prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

M.P.1964.58.274 | uchwała z dnia 6 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Stosowanie przepisów ogólnych warunków dostaw o odszkodowaniach.

M.P.1964.57.273 | pismo okólne z dnia 14 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały nr 630 Prezydium Rządu z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie zasad użytkowania gazu.

M.P.1964.57.269 | uchwała z dnia 12 sierpnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia zakładów pracy na rzecz punktów konsultacyjnych organizowanych przez szkoły wyższe.

M.P.1964.56.265 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady kontroli społecznej nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia.

M.P.1964.55.263 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Organizacyjno-techniczna rekonstrukcja branż i gałęzi gospodarki uspołecznionej oraz regionów.

M.P.1964.55.261 | uchwała z dnia 29 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Postęp ekonomiczny w gospodarce uspołecznionej i organizacja służb ekonomicznych.

M.P.1964.55.260 | uchwała z dnia 29 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1964.53.258 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania i trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych.

M.P.1964.53.257 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Wyjątki od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego.

M.P.1964.53.256 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1964.53.254 | uchwała z dnia 12 sierpnia 1964 r. | Akt indywidualny

Wybór Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1964.53.253 | uchwała z dnia 12 sierpnia 1964 r. | Akt indywidualny

Oświetlenie ulic, placów i dróg wiejskich.

M.P.1964.52.251 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1964.52.250 | uchwała z dnia 10 sierpnia 1964 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1964.51.249 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Wydanie regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

M.P.1964.51.247 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.50.245 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków, jakim powinny odpowiadać tereny pod obozowisko turystyczne.

M.P.1964.50.244 | zarządzenie z dnia 17 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1964.49.243 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1964 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.

M.P.1964.49.241 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1964.49.240 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1964.49.239 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1964.49.238 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Warunki zdrowia wymagane od członków załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew.

M.P.1964.48.237 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1964.48.236 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1964.48.235 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Tryb rozliczeń państwowych gospodarstw rolnych z budżetem.

M.P.1964.48.233 | zarządzenie z dnia 3 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.47.232 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.47.231 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Częściowe zwolnienie od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów.

M.P.1964.47.230 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Skrócenie czasu praktyki zawodowej wymaganej od kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii II.

M.P.1964.46.228 | zarządzenie z dnia 9 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

System finansowy przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

M.P.1964.46.224 t.j. | uchwała z dnia 10 sierpnia 1960 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Znaki wodne i wodne urządzenia pomiarowe.

M.P.1964.45.223 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt utracił moc

Wyposażenie pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1964.45.222 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1964.45.221 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.45.220 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.45.219 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.45.218 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1964.45.217 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.

M.P.1964.45.216 | zarządzenie z dnia 8 lipca 1964 r. | Akt jednorazowy

Terminy wypłaty niektórych wynagrodzeń.

M.P.1964.45.213 | uchwała z dnia 6 lipca 1964 r. | Akt utracił moc