Official Gazette

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.817 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.816 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.815 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.814 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

M.P.2018.813 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała broni.

M.P.2018.812 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2018.811 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2018.810 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2018.809 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2018.808 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

M.P.2018.805 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2018.804 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

M.P.2018.803 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich.

M.P.2018.801 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Uzupełniająca lista państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017.

M.P.2018.799 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2018.798 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.797 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.796 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego.

M.P.2018.795 | uchwała z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

M.P.2018.794 | komunikat z dnia 2 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2018.793 | postanowienie z dnia 22 maja 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.792 | postanowienie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2018.791 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.790 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.789 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.788 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.787 | postanowienie z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.786 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.785 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.784 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.783 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.782 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.781 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019.

M.P.2018.780 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019.

M.P.2018.779 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2018.778 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.777 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.776 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.775 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.774 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.773 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.772 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.771 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.770 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.769 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.768 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.767 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.766 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.765 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r.

M.P.2018.764 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.762 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

M.P.2018.758 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.757 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.756 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.755 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych.

M.P.2018.754 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.753 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego.

M.P.2018.752 | uchwała z dnia 27 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe.

M.P.2018.751 | obwieszczenie z dnia 27 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2018.750 | uchwała z dnia 27 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.749 | postanowienie z dnia 9 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.748 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2018 r.

M.P.2018.747 | komunikat z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt utracił moc

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

M.P.2018.745 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.

M.P.2018.743 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.742 | postanowienie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.741 | postanowienie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.740 | postanowienie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.739 | postanowienie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.738 | postanowienie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.737 | postanowienie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.736 | postanowienie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.735 | postanowienie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz.

M.P.2018.732 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

M.P.2018.731 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

M.P.2018.730 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nienormatywny