Official Gazette

Powołanie Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1965.16.59 | uchwała z dnia 23 marca 1965 r. | Akt indywidualny

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wapnicy.

M.P.1965.15.58 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1965 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Lubinie.

M.P.1965.15.57 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie do ruchu na określonych drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.

M.P.1965.15.56 | zarządzenie z dnia 3 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1965.

M.P.1965.14.53 | zarządzenie z dnia 8 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Okręgi wyborcze dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1965.14.51 | uchwała z dnia 26 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu w publicznej komunikacji autobusowej.

M.P.1965.13.50 | zarządzenie z dnia 5 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

M.P.1965.13.48 | zarządzenie z dnia 26 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

M.P.1965.12.43 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1965 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.11.42 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1965 r. | Akt utracił moc

Ustalanie dopłat budżetowych dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

M.P.1965.11.40 | zarządzenie z dnia 17 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1965.10.38 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1965.10.37 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Produkcja filmów przeznaczonych do publicznego wyświetlania.

M.P.1965.10.36 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Rozliczanie udziałów budżetów terenowych w dochodach budżetu centralnego.

M.P.1965.10.35 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Wzór i zasady sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i rad narodowych.

M.P.1965.10.34 | zarządzenie z dnia 19 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Przestrzeganie dyscypliny ładunkowej przy przewozie towarów w żegludze śródlądowej.

M.P.1965.9.31 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Odpłatność za przewóz pracowników w transporcie samochodowym na terenie województwa katowickiego.

M.P.1965.8.26 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Pobór główny w 1965 r.

M.P.1965.8.24 | zarządzenie z dnia 9 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia od pracy zawodowej dla celów kultury fizycznej i turystyki.

M.P.1965.7.22 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.6.20 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1965 r. | Akt utracił moc

Oddanie niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy w wieczyste użytkowanie.

M.P.1965.6.18 | uchwała z dnia 27 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1965.5.17 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie lokalizacji ogólnej inwestycji budowlanych.

M.P.1965.5.14 | zarządzenie z dnia 13 listopada 1964 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1965.3.12 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania i aktywizacji produkcji eksportowej przemysłu terenowego.

M.P.1965.3.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1965.2.9 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Ulgi podatkowe dla rzemieślników szkolących uczniów.

M.P.1965.2.6 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1965.1.4 | obwieszczenie z dnia 1 stycznia 1965 r. | Akt utracił moc

Lokalizacja stacji doświadczalnej oceny odmian.

M.P.1965.1.2 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Zmiana daty obowiązywania Polskiej Normy.

M.P.1964.89.430 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Normy ubytków naturalnych i zasady inwentaryzacji zapasów paliw stałych.

M.P.1964.89.428 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie do realizacji w roku 1965 drobnych inwestycji.

M.P.1964.89.427 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1964.88.422 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

M.P.1964.88.421 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1964 r. | Akt jednorazowy

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1965 r.

M.P.1964.88.419 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Stosowanie sankcji bankowych za nieuzgodnienie stanu rachunków bankowych.

M.P.1964.88.418 | uchwała z dnia 14 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Określenie kryteriów lokalizacji instytutów naukowych, naukowo-badawczych i centralnych laboratoriów.

M.P.1964.88.417 | uchwała z dnia 28 listopada 1964 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan gospodarczy na 1965 r.

M.P.1964.87.415 | uchwała z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt nienormatywny

Wycofanie z obiegu banknotów w odcinkach po 10 złotych.

M.P.1964.86.414 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Żeglugi.

M.P.1964.86.410 | uchwała z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Żeglugi.

M.P.1964.86.409 | uchwała z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1964.86.408 | uchwała z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1964.86.407 | uchwała z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Spraw Wewnętrznych.

M.P.1964.86.406 | uchwała z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Spraw Wewnętrznych.

M.P.1964.86.405 | uchwała z dnia 12 grudnia 1964 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1964.85.403 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1964 r. | Akt utracił moc