Official Gazette

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.34.179 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1966.34.178 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 1966 r. | Akt jednorazowy

Realizacja resortowego budownictwa mieszkaniowego w formie spółdzielczej.

M.P.1966.34.177 | instrukcja z dnia 27 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.

M.P.1966.34.176 | zarządzenie z dnia 5 lipca 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

M.P.1966.34.175 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1966 r. | Akt jednorazowy

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1966.34.174 | uchwała z dnia 13 lipca 1966 r. | Akt nienormatywny

Normy zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P.1966.33.173 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1966.32.172 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu leków silnie działających, które mogą być wydawane z aptek bez recept.

M.P.1966.32.171 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Zastępowanie osób zagranicznych przed Urzędem Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1966.32.169 | uchwała z dnia 21 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Rozwój pracowniczych ogrodów działkowych w latach 1966-1970.

M.P.1966.32.168 | uchwała z dnia 21 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji planu inwestycyjnego jednostek państwowych.

M.P.1966.31.167 | okólnik z dnia 4 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy branż (grup wyborów) objętych koordynacją gospodarczą w dniu 31 grudnia 1965 r.

M.P.1966.31.163 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.30.161 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.30.160 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.30.159 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach przestępstw o charakterze chuligańskim.

M.P.1966.30.158 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 1966 r. | Akt jednorazowy

Dalszy rozwój typizacji w budownictwie.

M.P.1966.30.157 | uchwała z dnia 13 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności jednostek transportu samochodowego.

M.P.1966.29.154 | zarządzenie z dnia 23 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1966.29.149 | uchwała z dnia 17 czerwca 1966 r. | Akt nienormatywny

Wynagradzanie niektórych pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach aptek.

M.P.1966.28.145 | uchwała z dnia 27 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację.

M.P.1966.28.144 | uchwała z dnia 27 maja 1966 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.27.142 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.26.138 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1966.26.137 | obwieszczenie z dnia 24 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.

M.P.1966.26.136 | zarządzenie z dnia 14 maja 1966 r. | Akt jednorazowy

Zasady gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw gosodarki rolnej objętych planowaniem terenowym.

M.P.1966.26.133 | zarządzenie z dnia 18 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Zlecanie organizacjom społecznym usług oświatowych przez jednostki państwowe.

M.P.1966.25.130 | zarządzenie z dnia 20 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie normy ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych.

M.P.1966.24.128 | zarządzenie z dnia 5 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości zł 100.

M.P.1966.24.126 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru i odcinków banknotów.

M.P.1966.24.125 | zarządzenie z dnia 29 października 1965 r. | Akt utracił moc

Rozpowszechnianie projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi.

M.P.1966.24.124 | zarządzenie z dnia 12 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu wpłat na rachunek kaucji oraz wypłat z tego rachunku.

M.P.1966.22.118 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Fundusz premiowy w niektórych państwowych gospodarstwach rolnych.

M.P.1966.22.117 | uchwała z dnia 29 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1966.21.116 | obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych.

M.P.1966.21.114 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów oraz kategorii hoteli i innych zakładów noclegowych.

M.P.1966.20.110 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż".

M.P.1966.20.109 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1966.19.108 | obwieszczenie z dnia 1 maja 1966 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów niektórych przedmiotów.

M.P.1966.19.104 | uchwała z dnia 23 kwietnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem terenów.

M.P.1966.18.101 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1966 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie uprawnień do ustalania cen usług zakładów noclegowych i obozowisk turystycznych.

M.P.1966.17.94 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 1966 r. | Akt utracił moc

Ramowe wytyczne do przeprowadzania analiz rocznej działalności zjednoczeń budownictwa.

M.P.1966.16.91 | zarządzenie z dnia 30 marca 1966 r. | Akt utracił moc

Zakres przedmiotowy rzemiosł oraz rozgraniczenie rzemiosła i przemysłu fabrycznego.

M.P.1966.15.90 | okólnik z dnia 18 marca 1966 r. | Akt utracił moc