Official Gazette

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1049 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1048 | obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020.

M.P.2018.1047 | komunikat z dnia 22 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.1046 | obwieszczenie z dnia 16 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2018.1045 | obwieszczenie z dnia 19 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2018.1044 | obwieszczenie z dnia 19 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2018.1043 | obwieszczenie z dnia 17 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Powierzenie kierowania Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

M.P.2018.1042 | postanowienie z dnia 24 października 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1041 | obwieszczenie z dnia 17 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r.

M.P.2018.1039 | ogłoszenie z dnia 19 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019.

M.P.2018.1038 | obwieszczenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1037 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.1036 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1035 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.1034 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1033 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1032 | obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.1031 | postanowienie z dnia 10 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.1030 | postanowienie z dnia 10 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.1029 | postanowienie z dnia 10 października 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1028 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1027 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1026 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1025 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1024 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.1023 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1022 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1021 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

M.P.2018.1018 | obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r.

M.P.2018.1017 | komunikat z dnia 15 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

M.P.2018.1015 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2018 r.

M.P.2018.1014 | komunikat z dnia 16 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019.

M.P.2018.1013 | obwieszczenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

M.P.2018.1010 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

M.P.2018.1009 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

M.P.2018.1007 | uchwała z dnia 15 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2018.1006 | zarządzenie z dnia 17 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

M.P.2018.1003 | uchwała z dnia 26 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2018.1002 | obwieszczenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r.

M.P.2018.1001 | komunikat z dnia 15 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2018.998 | obwieszczenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

M.P.2018.995 | komunikat z dnia 20 września 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.993 | postanowienie z dnia 19 września 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.992 | postanowienie z dnia 19 września 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.991 | postanowienie z dnia 17 września 2018 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r.

M.P.2018.989 | komunikat z dnia 15 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2018.988 | postanowienie z dnia 5 września 2018 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2018.987 | postanowienie z dnia 5 września 2018 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała.

M.P.2018.986 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wskazanie osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

M.P.2018.985 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa.

M.P.2018.984 | obwieszczenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2018.983 | komunikat z dnia 3 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Lista państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2019.

M.P.2018.981 | obwieszczenie z dnia 11 października 2018 r. | Akt utracił moc

Rumunia-Polska. Umowa o dwustronnej współpracy obronnej. Warszawa.2013.06.05.

M.P.2018.975 | umowa międzynarodowa z dnia 5 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Macedonia-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności. Skopje. 2010.06.21.

M.P.2018.973 | umowa międzynarodowa z dnia 21 czerwca 2010 r. | Akt obowiązujący

Jordania-Polska. Umowa o nieodpłatnym przekazaniu amunicji. Warszawa.2015.04.17.

M.P.2018.971 | umowa międzynarodowa z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący