Official Gazette

Przeznaczenie składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji.

M.P.2021.437 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2020 r.

M.P.2021.436 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

M.P.2021.435 | uchwała z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

M.P.2021.434 | zarządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.432 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.431 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.430 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2021.429 | zarządzenie z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.428 | postanowienie z dnia 9 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.427 | postanowienie z dnia 9 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.426 | postanowienie z dnia 9 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.425 | postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.424 | postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.423 | postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu.

M.P.2021.418 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2021.416 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.415 | komunikat z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora.

M.P.2021.413 | postanowienie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora.

M.P.2021.412 | postanowienie z dnia 25 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.411 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.410 | postanowienie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2021.408 | postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.405 | postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.404 | postanowienie z dnia 1 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.403 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

M.P.2021.402 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.401 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.400 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.399 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.398 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.397 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.396 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.395 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2021.394 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt indywidualny

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

M.P.2021.393 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym.

M.P.2021.392 | obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

M.P.2021.390 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

M.P.2021.389 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wsparcie i wyrównanie szans osób w spektrum autyzmu.

M.P.2021.388 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.

M.P.2021.386 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.385 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.381 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie uznania dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

M.P.2021.380 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wsparcie i wyrównanie szans osób w spektrum autyzmu.

M.P.2021.379 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.

M.P.2021.378 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Wasilewskiej.

M.P.2021.376 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.374 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2021.373 | postanowienie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.372 | postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.371 | postanowienie z dnia 19 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.370 | postanowienie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2021.369 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.368 | postanowienie z dnia 17 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.367 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.366 | postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.365 | postanowienie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

M.P.2021.364 t.j. | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2017-2020.

M.P.2021.363 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.362 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.361 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.360 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.359 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt nienormatywny

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015-2020.

M.P.2021.358 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.357 | postanowienie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.356 | postanowienie z dnia 5 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.355 | postanowienie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.354 | postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.353 | postanowienie z dnia 5 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2021.352 | postanowienie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.351 | postanowienie z dnia 2 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.350 | postanowienie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt indywidualny