Official Gazette

Zakres, organizacja i tryb działania organów bilansowania i rozdziału robót buwowlano-montażowych.

M.P.1967.39.189 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu taksówkami samochodowymi.

M.P.1967.38.187 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

M.P.1967.37.184 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Pomoc i asysta organów Milicji Obywatelskiej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

M.P.1967.37.182 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie surowcami wtórnymi metali.

M.P.1967.37.181 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: regulamin odznaki "Przodujący Kolejarz".

M.P.1967.37.180 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Bodźce ekonomiczne do rozwoju wyrobów oznaczonych znakiem jakości.

M.P.1967.37.177 | uchwała z dnia 16 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.36.176 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.36.175 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.36.174 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1967.

M.P.1967.36.169 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Organizacja i metody pracy w zakresie spraw osobowych.

M.P.1967.35.166 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Otwieranie i zamykanie placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych.

M.P.1967.35.165 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie najniższych rent.

M.P.1967.35.163 | uchwała z dnia 27 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady fakturowania dostaw w obrocie krajowym.

M.P.1967.34.161 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Tryb rozliczania różnic budżetowych.

M.P.1967.34.160 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.

M.P.1967.34.159 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Określenie terminu podania prezydiom rad narodowych liczb ławników na kadencję 1968-1970 r.

M.P.1967.33.155 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Szerokość stref ochronnych ustanawianych dla ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

M.P.1967.32.152 | zarządzenie z dnia 30 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Komisowa sprzedaż samochodów.

M.P.1967.32.151 | zarządzenie z dnia 31 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie liczbowego składu prezydiów rad narodowych.

M.P.1967.32.150 | uchwała z dnia 7 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1967.32.148 | uchwała z dnia 13 czerwca 1967 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.31.147 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.30.143 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.30.142 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Rozwój spółdzielczości inwalidzkiej.

M.P.1967.30.141 | uchwała z dnia 5 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

M.P.1967.29.140 | zarządzenie z dnia 18 maja 1967 r. | Akt jednorazowy

Koordynacja robót geodezyjnych.

M.P.1967.29.139 | zarządzenie z dnia 4 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Ramowe zasady, tryb i organizacja bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.

M.P.1967.29.137 | zarządzenie z dnia 19 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie i uruchomienie produkcji nowych maszyn i urządzeń.

M.P.1967.29.136 | uchwała z dnia 5 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Organizacja i metody pracy w zakresie spraw osobowych.

M.P.1967.29.135 | uchwała z dnia 25 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1967.28.134 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legalizacji narzędzi pomiarowych.

M.P.1967.28.132 | zarządzenie z dnia 2 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: wykazy łożysk tocznych.

M.P.1967.28.131 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Wzory dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

M.P.1967.28.129 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.27.127 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

M.P.1967.26.121 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych i przyczep oraz trolejbusów.

M.P.1967.26.120 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1967.26.119 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.25.118 | obwieszczenie z dnia 1 maja 1967 r. | Akt utracił moc

Gospodarstwa pomocnicze prowadzone na zasadach rozrachunku gospodarczego przez jednostki budżetowe.

M.P.1967.25.117 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.24.116 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Wypłata rent rencistom zatrudnianym okresowo przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1967.24.115 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

M.P.1967.24.112 | zarządzenie z dnia 16 marca 1967 r. | Akt jednorazowy

Zamawianie maszyn i urządzeń inwestycyjnych.

M.P.1967.23.111 | pismo okólne z dnia 5 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Rozwiązania wariantowe w projektach inwestycji.

M.P.1967.23.110 | pismo okólne z dnia 24 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie najniższych rent.

M.P.1967.23.107 | uchwała z dnia 17 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja wymagana do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

M.P.1967.22.106 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.

M.P.1967.22.105 | zarządzenie z dnia 31 marca 1967 r. | Akt jednorazowy

Asystowanie organów wojskowych i udzielanie przez nie pomocy przy czynnościach egzekucyjnych.

M.P.1967.22.104 | zarządzenie z dnia 20 marca 1967 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich.

M.P.1967.22.102 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Komitetu Drobnej Wytwórczości.

M.P.1967.22.101 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 1967 r. | Akt utracił moc