Official Gazette

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

M.P.1969.6.61 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1969 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

M.P.1969.6.59 | uchwała z dnia 28 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa zarządów budynków mieszkalnych rad narodowych.

M.P.1969.6.58 | uchwała z dnia 28 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1969.5.57 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1969.5.56 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1969.5.55 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 1969 r. | Akt utracił moc

Uproszczenie trybu i skrócenia czasu trwania wstępnych badań lekarskich osób zmieniających pracę.

M.P.1969.5.54 | pismo okólne z dnia 6 lutego 1969 r. | Akt utracił moc

Zasięg i wyznaczanie granic terenów strefy ochronnej ujęć i źródeł wody.

M.P.1969.5.53 | zarządzenie z dnia 7 lutego 1969 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.

M.P.1969.5.52 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1969 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".

M.P.1969.5.51 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek kształcenia artystycznego.

M.P.1969.5.50 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Badania techniczne pojazdów samochodowych i przyczep (naczep).

M.P.1969.5.48 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnego Ośrodka Gospodarki Stalą "Gostal".

M.P.1969.5.46 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie pomocy materialnej dla osób skierowanych na studia wyższe za granicą.

M.P.1969.5.45 | uchwała z dnia 1 lutego 1969 r. | Akt jednorazowy

Sposób odzyskiwania olejów mineralnych z czyściwa oraz tryb postępowania z czyściwem odpadkowym.

M.P.1969.4.43 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1969 r.

M.P.1969.4.42 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości narzutu dla prac zleconych planowych, wykonywanych w szkołach wyższych.

M.P.1969.4.40 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Tryb poboru opłaty od środków transportowych.

M.P.1969.4.37 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wypłata wynagrodzenia pracownikom opiekującym się dziećmi w okresie epidemii grypy.

M.P.1969.4.36 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zakładowe rady szkoleniowe.

M.P.1969.4.35 | uchwała z dnia 9 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1969.3.34 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1969 r. | Akt utracił moc

Wytyczne dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.

M.P.1969.3.33 t.j. | uchwała z dnia 22 marca 1962 r. | Akt utracił moc

Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w roku 1969.

M.P.1969.3.27 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników państwowych biur projektów.

M.P.1969.3.23 | uchwała z dnia 9 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Szkolenie maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.

M.P.1969.3.22 | uchwała z dnia 9 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Organizacja i poprawa warunków rozwoju budownictwa indywidualnego na wsi.

M.P.1969.3.21 | uchwała z dnia 9 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1969.2.20 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1969.2.19 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia katastru wodnego.

M.P.1969.2.17 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 1969 r. | Akt jednorazowy

Rejonizacja hodowli koni.

M.P.1969.2.16 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1969.2.15 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1969.2.14 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Czasowe wykorzystywanie szkół, internatów i innych obiektów na potrzeby turystyczne lub hotelarskie.

M.P.1969.2.12 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zmiana i ustalenie nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.

M.P.1969.2.10 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.

M.P.1969.2.9 | uchwała z dnia 18 stycznia 1969 r. | Akt jednorazowy

Okręgi energetyczne.

M.P.1969.2.8 | uchwała z dnia 15 stycznia 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.

M.P.1969.1.7 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Podatek obrotowy od nadmiernych ubytków produktów.

M.P.1969.1.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o rachunkowości budżetowej.

M.P.1969.1.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1968.55.399 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wydawanie talonów Narodowego Banku Polskiego na wymianę pieniędzy polskich za granicą.

M.P.1968.55.398 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Wyposażenie laboratoriów pomiarowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1968.55.397 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad stosowania mandatów karnych.

M.P.1968.55.396 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Skrzyżowanie linii kolejowych z drogami publicznymi.

M.P.1968.55.395 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1968 r. | Akt jednorazowy

Niektóre świadczenia pieniężne w stosunkach z osobami czasowo przebywającymi w kraju.

M.P.1968.55.393 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.

M.P.1968.54.389 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Narodowy plan gospodarczy na 1969 r. i podstawowe założenia planu na 1970 r.

M.P.1968.54.388 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.

M.P.1968.54.387 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.

M.P.1968.54.386 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Handlu Zagranicznego.

M.P.1968.54.385 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.

M.P.1968.54.384 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.

M.P.1968.54.383 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1968.54.382 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.1968.54.381 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1968.54.380 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.1968.54.379 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1968.54.378 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1968.54.377 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1968.54.376 | uchwała z dnia 22 grudnia 1968 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1968.53.374 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.53.373 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1968.53.372 | obwieszczenie z dnia 3 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazów jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1968.53.371 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1968 r. | Akt utracił moc