Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1146 | postanowienie z dnia 21 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1145 | postanowienie z dnia 21 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2018.1144 | postanowienie z dnia 27 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1143 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.1142 | postanowienie z dnia 19 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.1141 | postanowienie z dnia 19 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1140 | postanowienie z dnia 19 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1139 | postanowienie z dnia 20 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1138 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1137 | postanowienie z dnia 20 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1136 | postanowienie z dnia 17 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1135 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1134 | postanowienie z dnia 17 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1133 | postanowienie z dnia 17 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1132 | postanowienie z dnia 17 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1131 | postanowienie z dnia 17 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1130 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1129 | postanowienie z dnia 5 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1127 | postanowienie z dnia 5 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1126 | postanowienie z dnia 5 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1125 | postanowienie z dnia 19 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1124 | postanowienie z dnia 5 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1123 | postanowienie z dnia 5 września 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1122 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

M.P.2018.1121 | postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

M.P.2018.1120 | postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

M.P.2018.1119 | postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu.

M.P.2018.1118 | postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

M.P.2018.1117 | postanowienie z dnia 15 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1114 | obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Wilka.

M.P.2018.1112 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Antoniego Bakuna.

M.P.2018.1111 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Szlachetki.

M.P.2018.1110 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bartłomieja Eugeniusza Stawiarskiego.

M.P.2018.1109 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Brunona Wenty.

M.P.2018.1108 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Rafała Kazimierza Trzaskowskiego.

M.P.2018.1107 | postanowienie z dnia 29 października 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2018.1106 | uchwała z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2018.1105 | obwieszczenie z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.1104 | obwieszczenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt Kp 1/18.

M.P.2018.1103 | wyrok z dnia 14 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1101 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2018 r.

M.P.2018.1100 | komunikat z dnia 13 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019.

M.P.2018.1099 | obwieszczenie z dnia 9 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

70. rocznica śmierci Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski.

M.P.2018.1098 | uchwała z dnia 25 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2018.1097 | obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Tadeusza Huskowskiego.

M.P.2018.1096 | postanowienie z dnia 29 października 2018 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Michała Wojciechowskiego.

M.P.2018.1095 | postanowienie z dnia 29 października 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1092 | obwieszczenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2018.1091 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019.

M.P.2018.1089 | obwieszczenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019.

M.P.2018.1088 | obwieszczenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu.

M.P.2018.1087 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1086 | obwieszczenie z dnia 16 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1085 | obwieszczenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.1084 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2018.1081 | obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt nienormatywny

10. rocznica agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję.

M.P.2018.1080 | uchwała z dnia 23 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1079 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1078 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1077 | obwieszczenie z dnia 16 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1076 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1075 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2018.1074 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1073 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1072 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1071 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.1070 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Włochy-Polska. Memorandum o Porozumieniu o współpracy obronnej. Warszawa.2012.03.21.

M.P.2018.1068 | umowa międzynarodowa z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy wojskowej. Sofia.2015.08.28.

M.P.2018.1066 | umowa międzynarodowa z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1065 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1064 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1063 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1062 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1061 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1060 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1059 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1058 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1057 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny