Official Gazette

Narodowy plan gospodarczy na 1970 r.

M.P.1969.53.420 | uchwała z dnia 22 grudnia 1969 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1969.52.419 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1969.52.418 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1969.52.417 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Organizowanie i prowadzenie publicznej działalności sportowej.

M.P.1969.52.416 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.

M.P.1969.52.415 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów.

M.P.1969.52.413 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu.

M.P.1969.52.412 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wytyczne o rejestracji i sprawozdawczości chorób zawodowych.

M.P.1969.52.411 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Przesunięcie niektórych agend oraz aktywów i pasywów między Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Rolnym.

M.P.1969.52.410 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji zaangażowania nakładów inwestycyjnych.

M.P.1969.52.409 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Bilansowanie i rozdzielnictwo materiałów.

M.P.1969.52.407 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z tytułu koordynacji międzyresortowej.

M.P.1969.52.405 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1969.51.404 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1969.51.403 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1969.51.401 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1969.51.400 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1969.51.399 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1969.51.398 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Produkcja i sprzedaż wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

M.P.1969.51.397 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

M.P.1969.51.396 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 1969 r. | Akt jednorazowy

Zasady ewidencji opłat za wykonane usługi.

M.P.1969.51.395 | zarządzenie z dnia 22 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe premiowanie za terminową i prawidłową realizację inwestycji.

M.P.1969.51.391 | uchwała z dnia 24 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1969.50.390 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1969.50.389 | obwieszczenie z dnia 4 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1969.50.388 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1969.50.387 | zarządzenie z dnia 20 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie obrotu niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.

M.P.1969.50.386 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wykazu towarów objętych rocznym terminem wygaśnięcia uprawnień z tytułu braków ilościowych.

M.P.1969.50.385 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Opłaty od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych.

M.P.1969.50.384 | zarządzenie z dnia 27 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P.1969.50.383 | zarządzenie z dnia 27 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

M.P.1969.50.382 | zarządzenie z dnia 27 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1969.50.381 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

M.P.1969.49.379 | zarządzenie z dnia 25 października 1969 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa kombinatów przemysłowych.

M.P.1969.49.377 | zarządzenie z dnia 30 października 1969 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

M.P.1969.49.375 | uchwała z dnia 3 listopada 1969 r. | Akt utracił moc

Plany realizacyjne.

M.P.1969.48.373 | zarządzenie z dnia 28 października 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie funduszu premiowego w niektórych państwowych gospodarstwach rolnych.

M.P.1969.48.372 | uchwała z dnia 6 listopada 1969 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Banku Rolnego.

M.P.1969.48.371 | uchwała z dnia 23 października 1969 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1969.47.369 | obwieszczenie z dnia 31 października 1969 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja transformatorów.

M.P.1969.47.368 | zarządzenie z dnia 25 października 1969 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1969.47.367 | uchwała z dnia 29 października 1969 r. | Akt nienormatywny

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1969.46.366 | obwieszczenie z dnia 27 października 1969 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarowania używanym ogumieniem trakcyjnym.

M.P.1969.46.364 | zarządzenie z dnia 30 września 1969 r. | Akt utracił moc

Kombinaty przemysłowe i budowlane.

M.P.1969.46.362 | uchwała z dnia 23 października 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1969.45.361 | obwieszczenie z dnia 13 października 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu.

M.P.1969.45.359 | zarządzenie z dnia 6 października 1969 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

M.P.1969.45.358 | zarządzenie z dnia 7 października 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.

M.P.1969.45.357 | zarządzenie z dnia 30 września 1969 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1969.44.356 | obwieszczenie z dnia 3 października 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1969.44.355 | obwieszczenie z dnia 23 września 1969 r. | Akt utracił moc

Niezawieszanie prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym okresowo w powiatowych komisjach poborowych.

M.P.1969.44.354 | zarządzenie z dnia 27 września 1969 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Łączności", zasady i tryb jej nadawania oraz sposób noszenia.

M.P.1969.44.353 | zarządzenie z dnia 22 września 1969 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji, zakres i tryb działania terenowych zespołów usług projektowych.

M.P.1969.44.352 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1969 r. | Akt utracił moc

Tworzenie, organizacja i zasady działania państwowych jednostek projektowania.

M.P.1969.44.351 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 1969 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1969.43.348 | obwieszczenie z dnia 1 października 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1969.43.347 | obwieszczenie z dnia 15 września 1969 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1969.43.346 | zarządzenie z dnia 20 września 1969 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1951 r.

M.P.1969.43.345 | zarządzenie z dnia 15 września 1969 r. | Akt utracił moc

Realizacja budownictwa poza terenami budowlanymi oraz w czasie poprzedzającym wyznaczenie terenów budowlanych.

M.P.1969.43.342 | zarządzenie z dnia 16 września 1969 r. | Akt utracił moc

Regulaminy pracy w prezydiach rad narodowych.

M.P.1969.43.340 | zarządzenie z dnia 19 września 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1969.42.339 | obwieszczenie z dnia 15 września 1969 r. | Akt utracił moc

Sportowe stopnie żeglarskie i motorowodne.

M.P.1969.42.338 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1969 r. | Akt utracił moc

Niektóre zasady premiowania pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

M.P.1969.42.336 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1969 r. | Akt utracił moc

Opłaty za legalizację narzędzi pomiarowych i inne czynności związane z legalizacją narzędzi pomiarowych.

M.P.1969.41.335 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1969 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1969.40.334 | obwieszczenie z dnia 5 września 1969 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania lekarzy za udział w naradach (konsyliach) lekarskich i za wykonywanie sekcji zwłok.

M.P.1969.40.332 | zarządzenie z dnia 2 kwietnia 1969 r. | Akt utracił moc