Official Gazette

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.20.173 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1970.20.172 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Przewóz osób samochodami ciężarowymi.

M.P.1970.20.170 | zarządzenie z dnia 23 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie przeprowadzania analiz ekonomicznych w gospodarce narodowej.

M.P.1970.20.168 | uchwała z dnia 29 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1970.20.165 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.

M.P.1970.20.164 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

M.P.1970.20.163 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Rolnictwa.

M.P.1970.20.162 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.

M.P.1970.20.161 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Gospodarki Komunalnej.

M.P.1970.20.160 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1970.20.159 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1970.20.158 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.

M.P.1970.20.157 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.

M.P.1970.20.156 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Rolnictwa.

M.P.1970.20.155 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

M.P.1970.20.154 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1970.20.153 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 77 (Wrocław II).

M.P.1970.20.152 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 54 (Koźle).

M.P.1970.20.151 | uchwała z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.19.150 | obwieszczenie z dnia 11 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Obowiązek prowadzenia rachunku zaangażowania nakładów inwestycyjnych w organizacjach spółdzielczych.

M.P.1970.19.147 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady oraz tryb bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1971 r.

M.P.1970.19.146 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.18.145 | obwieszczenie z dnia 11 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.18.144 | obwieszczenie z dnia 29 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1970.18.143 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Warunki, jakim powinny odpowiadać pracownie rentgenowskie, oraz zasady pracy z aparatami rentgenowskimi.

M.P.1970.18.142 | zarządzenie z dnia 25 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".

M.P.1970.18.140 | zarządzenie z dnia 21 maja 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.

M.P.1970.18.139 | zarządzenie z dnia 27 maja 1970 r. | Akt jednorazowy

Zasady korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

M.P.1970.18.138 | uchwała z dnia 25 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Wstępne prace związane z przygotowaniem inwestycji na 1971 r.

M.P.1970.17.137 | zarządzenie z dnia 26 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.16.136 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.16.135 | obwieszczenie z dnia 20 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.16.134 | obwieszczenie z dnia 5 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.

M.P.1970.16.133 t.j. | uchwała z dnia 30 listopada 1965 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.

M.P.1970.16.132 | uchwała z dnia 27 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Tworzenie, organizacja i finansowanie wyodrębnionych zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych dla potrzeb gospodarki narodowej.

M.P.1970.15.131 t.j. | uchwała z dnia 27 stycznia 1965 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1970.15.130 | zarządzenie z dnia 6 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Doręczanie wojskowych dokumentów osobistych i postępowanie z tymi dokumentami.

M.P.1970.15.129 | zarządzenie z dnia 9 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie wzrostowi wartości kosztorysowej inwestycji w fazie ich realizacji.

M.P.1970.15.126 | zarządzenie z dnia 12 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa jednostek badawczych.

M.P.1970.15.124 | uchwała z dnia 27 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1970.14.123 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących.

M.P.1970.14.121 | zarządzenie z dnia 7 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie złomami wyrobów ogniotrwałych.

M.P.1970.14.120 | zarządzenie z dnia 7 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń pomocy finansowej na rozwój budownictwa indywidualnego na wsi.

M.P.1970.14.118 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących.

M.P.1970.14.116 | uchwała z dnia 6 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.13.115 | obwieszczenie z dnia 1 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego.

M.P.1970.13.114 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w podatku gruntowym z tytułu kontraktacji młodego bydła rzeźnego.

M.P.1970.13.113 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Przejęcie przez Powszechną Kasę Oszczędności niektórych agend Banku Gospodarstwa Krajowego.

M.P.1970.13.112 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.12.110 | obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1970.12.109 | obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie opieki zdrowotnej studentom odbywającym praktyki robotnicze.

M.P.1970.12.108 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie wojskowego szkolenia studentów.

M.P.1970.12.107 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.12.106 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.12.105 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej.

M.P.1970.12.104 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie zdjęć lotniczych dla celów publikacyjnych.

M.P.1970.12.103 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1970.11.102 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.11.100 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.11.99 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.11.98 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.11.97 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.11.96 | zarządzenie z dnia 31 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja i rozliczanie kosztów inwestycji w jednostkach państwowych.

M.P.1970.11.94 | zarządzenie z dnia 1 kwietnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady inwentaryzacji produkcji budowlano-montażowej w toku.

M.P.1970.11.93 | zarządzenie z dnia 25 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1970.10.88 | zarządzenie z dnia 23 marca 1970 r. | Akt utracił moc

Dalsze usprawnienie obrotu artykułami zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

M.P.1970.10.86 | uchwała z dnia 23 marca 1970 r. | Akt utracił moc