Official Gazette

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.33.265 | obwieszczenie z dnia 5 października 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.33.264 | obwieszczenie z dnia 1 października 1970 r. | Akt utracił moc

Przekazywanie i ochrona znaków geodezyjnych.

M.P.1970.33.263 | zarządzenie z dnia 10 października 1970 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie prowadzonego eksperymentalnie w niektórych powiatach obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej.

M.P.1970.33.262 | zarządzenie z dnia 24 września 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.32.260 | obwieszczenie z dnia 1 października 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1970.32.259 | zarządzenie z dnia 22 września 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1970.31.257 | obwieszczenie z dnia 7 września 1970 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".

M.P.1970.31.255 | zarządzenie z dnia 7 września 1970 r. | Akt utracił moc

Przechowywanie, oszacowanie i zbywanie przedmiotów wartościowych przez urzędy celne.

M.P.1970.31.254 | zarządzenie z dnia 7 września 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1970.30.252 | obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.30.251 | obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Szczególne warunki dopuszczenia niektórych pojazdów do ruchu na drogach publicznych.

M.P.1970.30.249 | zarządzenie z dnia 4 września 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wydawania zleceń oraz zawieranie umów o prace badawcze i umów o wdrożenie wyników tych prac.

M.P.1970.29.247 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Kolegia w naczelnych organach administracji państwowej i urzędach centralnych.

M.P.1970.29.240 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.28.239 | obwieszczenie z dnia 1 września 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.28.238 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".

M.P.1970.28.235 | uchwała z dnia 19 sierpnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację.

M.P.1970.28.234 | uchwała z dnia 19 sierpnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Oprocentowanie nie zagospodarowanych maszyn i urządzeń.

M.P.1970.28.233 | uchwała z dnia 11 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów o narzędziach pomiarowych.

M.P.1970.27.232 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rejonów, w których dopuszczone jest w 1971 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.

M.P.1970.27.231 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Normy zamiany owiec przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

M.P.1970.27.230 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.27.228 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na wywóz za granicę niektórych towarów oraz stosowanie taryfy celnej wywozowej.

M.P.1970.27.227 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Udzielanie urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.

M.P.1970.27.224 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych.

M.P.1970.27.222 | uchwała z dnia 3 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.26.221 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie rejestracji ujęć wód podziemnych i przeprowadzania w nich obserwacji.

M.P.1970.26.220 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Ogólne warunki umów sprzedaży złomu w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1970.26.219 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

M.P.1970.26.218 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola typu miejskiego.

M.P.1970.26.216 | uchwała z dnia 23 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Wymiar godzin nauczania nauczycieli szkół podstawowych.

M.P.1970.26.215 | uchwała z dnia 23 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r.

M.P.1970.25.214 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Wytyczne dotyczące zasad organizacji specjalistycznych laboratoriów środowiskowych.

M.P.1970.25.213 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.25.211 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.25.210 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.25.209 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.25.208 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.25.207 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.25.206 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1970.25.205 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na zawieranie i płatnicze wykonywanie umów przewozu osób na trasach zagranicznych.

M.P.1970.25.204 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Tworzenie i organizacja specjalistycznych laboratoriów środowiskowych.

M.P.1970.25.201 | uchwała z dnia 25 maja 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1970.24.200 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1970 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1970.24.199 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zatrudnianie absolwentów szkół (kursów) przysposabiających do zawodu.

M.P.1970.24.196 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych.

M.P.1970.24.195 | zarządzenie z dnia 16 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

M.P.1970.24.194 | zarządzenie z dnia 16 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Wypłata emerytur lub rent rencistom będącym magistrami chemii.

M.P.1970.24.191 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Roczne i wieloletnie umowy sprzedaży i umowy dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1970.24.190 | uchwała z dnia 10 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Rolnictwa".

M.P.1970.24.189 | uchwała z dnia 10 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1970.23.188 | zarządzenie z dnia 3 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1952 r.

M.P.1970.23.187 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1970 r.

M.P.1970.23.186 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Opłaty za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.

M.P.1970.23.185 | zarządzenie z dnia 10 lipca 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie produkcji i sprzedaży wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

M.P.1970.23.184 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1970 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania cen zbytu maszyn i urządzeń oraz właściwość organów do ustalania tych cen.

M.P.1970.23.183 | uchwała z dnia 9 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1970.22.181 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1970.22.180 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Przystosowanie jednostek projektowania do nowoczesnych metod projektowania.

M.P.1970.22.177 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc

Ceny zakupu oraz zasady klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.

M.P.1970.22.176 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 1970 r. | Akt utracił moc