Official Gazette

Wyposażenie pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1971.12.92 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przyznania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki.

M.P.1971.11.90 | zarządzenie z dnia 3 lutego 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

M.P.1971.11.89 | uchwała z dnia 10 lutego 1971 r. | Akt jednorazowy

Pasy drogowe dróg publicznych.

M.P.1971.11.88 | uchwała z dnia 10 lutego 1971 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.

M.P.1971.11.87 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Handlu Zagranicznego.

M.P.1971.11.86 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Spraw Wewnętrznych.

M.P.1971.11.85 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1971.11.84 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Handlu Zagranicznego.

M.P.1971.11.83 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.

M.P.1971.11.82 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Spraw Wewnętrznych.

M.P.1971.11.81 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1971.11.80 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1971.11.79 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1971.11.78 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1971.11.77 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1971.11.76 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1971.11.75 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1971.11.74 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

M.P.1971.11.73 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.1971.11.72 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Marszałka Sejmu.

M.P.1971.11.71 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.1971.11.70 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.1971.11.69 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Zm.: regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1971.11.68 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie wicemarszałka Sejmu.

M.P.1971.11.67 | uchwała z dnia 13 lutego 1971 r. | Akt indywidualny

Zmiana zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń.

M.P.1971.10.66 | uchwała z dnia 9 lutego 1971 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji państwowego przemysłu terenowego.

M.P.1971.10.64 | uchwała z dnia 15 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1971.9.63 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powoływania biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.

M.P.1971.9.61 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1971 r. | Akt jednorazowy

Dalszy rozwój i zwiększenie efektywności działalności normalizacyjnej.

M.P.1971.9.59 | uchwała z dnia 22 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących.

M.P.1971.8.57 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa zjednoczeń i central handlowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.

M.P.1971.8.55 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa terenowych przedsiębiorstw resortu zdrowia.

M.P.1971.8.54 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Realizacja zadań wynikających z materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1971.8.52 | zarządzenie z dnia 3 lutego 1971 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Chemii Ogólnej i Instytutu Tworzyw Sztucznych w Instytut Chemii Przemysłowej.

M.P.1971.8.51 | uchwała z dnia 29 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Likwidacja rezerwy kasowej w budżetach rad narodowych.

M.P.1971.8.50 | uchwała z dnia 8 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1971.7.49 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1971 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1971.7.48 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 1971 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1971 r.

M.P.1971.7.47 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych.

M.P.1971.6.44 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.6.43 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P.1971.6.42 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1971 r. | Akt jednorazowy

Wyrównywanie dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym.

M.P.1971.6.41 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych.

M.P.1971.6.38 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1971.5.36 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1971.5.35 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.5.34 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1971.5.33 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Oprocentowanie środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1971.5.32 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Przenoszenie kredytów między paragrafami budżetu centralnego.

M.P.1971.5.31 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie "Dnia Pracownika Handlu".

M.P.1971.5.30 | uchwała z dnia 22 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego".

M.P.1971.5.29 | uchwała z dnia 14 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Karty i tabliczki tożsamości w wojsku.

M.P.1971.4.24 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.

M.P.1971.4.23 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Zasady polityki cen detalicznych w latach 1971 i 1972.

M.P.1971.4.22 | uchwała z dnia 8 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.3.20 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.3.19 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ochrony obszaru uznanego za rezerwat przyrody w Leśnictwie Charzewice Nadleśnictwa Rozwadów.

M.P.1971.3.18 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".

M.P.1971.3.17 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

M.P.1971.3.16 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Jednorazowe rozliczenie funduszów własnych w obrocie przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1971.3.14 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów o narzędziach pomiarowych.

M.P.1971.2.11 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.2.9 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.2.8 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami i trolejbusami.

M.P.1971.2.7 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych.

M.P.1971.2.6 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.

M.P.1971.2.5 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1970 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.1.4 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1970 r. | Akt utracił moc