Official Gazette

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019.

M.P.2018.1089 | obwieszczenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019.

M.P.2018.1088 | obwieszczenie z dnia 30 października 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu.

M.P.2018.1087 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1086 | obwieszczenie z dnia 16 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1085 | obwieszczenie z dnia 25 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.1084 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2018.1081 | obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt nienormatywny

10. rocznica agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję.

M.P.2018.1080 | uchwała z dnia 23 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1079 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1078 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1077 | obwieszczenie z dnia 16 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1076 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1075 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2018.1074 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1073 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1072 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1071 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.1070 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Włochy-Polska. Memorandum o Porozumieniu o współpracy obronnej. Warszawa.2012.03.21.

M.P.2018.1068 | umowa międzynarodowa z dnia 21 marca 2012 r. | Akt obowiązujący

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy wojskowej. Sofia.2015.08.28.

M.P.2018.1066 | umowa międzynarodowa z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1065 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1064 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1063 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1062 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1061 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1060 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1059 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2018.1058 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1057 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.1056 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1055 | obwieszczenie z dnia 16 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016.

M.P.2018.1054 | obwieszczenie z dnia 31 października 2018 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1052 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1051 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1050 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1049 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1048 | obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020.

M.P.2018.1047 | komunikat z dnia 22 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.1046 | obwieszczenie z dnia 16 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2018.1045 | obwieszczenie z dnia 19 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2018.1044 | obwieszczenie z dnia 19 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2018.1043 | obwieszczenie z dnia 17 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Powierzenie kierowania Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

M.P.2018.1042 | postanowienie z dnia 24 października 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1041 | obwieszczenie z dnia 17 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2019 r.

M.P.2018.1039 | ogłoszenie z dnia 19 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019.

M.P.2018.1038 | obwieszczenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1037 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2018.1036 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1035 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2018.1034 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1033 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1032 | obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.1031 | postanowienie z dnia 10 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.1030 | postanowienie z dnia 10 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2018.1029 | postanowienie z dnia 10 października 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2018.1028 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1027 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1026 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1025 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2018.1024 | postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.1023 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1022 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1021 | postanowienie z dnia 12 września 2018 r. | Akt indywidualny

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

M.P.2018.1018 | obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2018 r.

M.P.2018.1017 | komunikat z dnia 15 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

M.P.2018.1015 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2018 r.

M.P.2018.1014 | komunikat z dnia 16 października 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019.

M.P.2018.1013 | obwieszczenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

M.P.2018.1010 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

M.P.2018.1009 | obwieszczenie z dnia 12 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

M.P.2018.1007 | uchwała z dnia 15 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.

M.P.2018.1006 | zarządzenie z dnia 17 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

M.P.2018.1003 | uchwała z dnia 26 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2018.1002 | obwieszczenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2018 r.

M.P.2018.1001 | komunikat z dnia 15 października 2018 r. | Akt nienormatywny