Official Gazette

Przekształcenie Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej w Instytut Turystyki.

M.P.1972.26.146 | uchwała z dnia 26 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.

M.P.1972.25.144 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady bilansowania robót budowlano-montażowych i uproszczenie trybu ich zlecania.

M.P.1972.25.141 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy w portach morskich podległych Ministrowi Żeglugi.

M.P.1972.25.140 | uchwała z dnia 17 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.

M.P.1972.25.139 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Organizacja skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz ceny stosowane w tym skupie.

M.P.1972.25.138 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ograniczeń w zaopatrzeniu ludności w opał.

M.P.1972.25.137 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zapasy nieprawidłowe podlegające bieżącej przecenie i zasady rozliczania skutków tej przeceny.

M.P.1972.23.134 | zarządzenie z dnia 31 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Projektowanie inwestycji.

M.P.1972.23.133 | uchwała z dnia 10 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania inwestycji i remontów w jednostkach państwowych w 1972 r.

M.P.1972.23.132 | uchwała z dnia 10 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.22.131 | obwieszczenie z dnia 28 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komisji Organizacji Zarządzania.

M.P.1972.22.128 | uchwała z dnia 29 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1972.21.127 | uchwała z dnia 29 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie ważności wyboru posłów na Sejm.

M.P.1972.21.126 | uchwała z dnia 29 marca 1972 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1972.21.125 | uchwała z dnia 29 marca 1972 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1972.20.124 | uchwała z dnia 28 marca 1972 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. dymisji Rządu).

M.P.1972.20.123 | uchwała z dnia 28 marca 1972 r. | Akt indywidualny

Wybór Rady Państwa.

M.P.1972.20.122 | uchwała z dnia 28 marca 1972 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka i wicemarszałków Sejmu.

M.P.1972.20.121 | uchwała z dnia 28 marca 1972 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie przepisów o narzędziach pomiarowych.

M.P.1972.19.120 | obwieszczenie z dnia 10 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1972.19.119 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1972.19.118 | obwieszczenie z dnia 11 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1972.19.117 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia z budżetem z tytułu zysków jednostek organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.

M.P.1972.19.116 | zarządzenie z dnia 11 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Dalszy rozwój hodowli zwierząt gospodarskich.

M.P.1972.19.115 | uchwała z dnia 3 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.18.114 | obwieszczenie z dnia 17 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Ceny skupu oraz zasady klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.

M.P.1972.18.113 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zwołanie pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej VI kadencji.

M.P.1972.18.111 | uchwała z dnia 22 marca 1972 r. | Akt nienormatywny

Wyniki wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 19 marca 1972 r.

M.P.1972.17.110 | obwieszczenie z dnia 20 marca 1972 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie zmiany do Polskiej Normy.

M.P.1972.16.109 | obwieszczenie z dnia 9 marca 1972 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1972.16.108 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Zielonej Górze Oddziału Urzędu Celnego w Rzepinie.

M.P.1972.16.106 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania cen przedmiotów niepełnowartościowych.

M.P.1972.16.104 | uchwała z dnia 7 marca 1972 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie do klas czystości niektórych rzek.

M.P.1972.15.103 | zarządzenie z dnia 15 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Ramowe zasady gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej.

M.P.1972.15.102 | zarządzenie z dnia 21 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".

M.P.1972.15.100 | zarządzenie z dnia 17 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1972.14.97 | zarządzenie z dnia 10 lutego 1972 r. | Akt jednorazowy

Rozwój usług.

M.P.1972.14.95 | uchwała z dnia 4 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Rozwój usług produkcyjnych dla rolnictwa.

M.P.1972.14.94 | uchwała z dnia 4 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zakaz sprzedaży niektórych napojów alkoholowych w dniach 18 i 19 marca 1972 r.

M.P.1972.13.91 | uchwała z dnia 23 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Gazownictwa.

M.P.1972.13.89 | uchwała z dnia 17 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1972.12.87 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1972.12.86 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1972.12.85 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji żywienia przyzakładowego w zakładach pracy.

M.P.1972.11.81 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.10.78 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Normatywy czasowe oddawania do montażu i eksploatacji maszyn, urządzeń i kompletnych obiektów.

M.P.1972.10.76 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów.

M.P.1972.10.75 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Fundusze celowe.

M.P.1972.10.74 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1972.10.73 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Zakładowe fundusze mieszkaniowe.

M.P.1972.10.72 | uchwała z dnia 8 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

M.P.1972.10.71 | uchwała z dnia 5 lutego 1972 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczości.

M.P.1972.10.70 | uchwała z dnia 5 lutego 1972 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.9.69 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1972 r.

M.P.1972.9.65 | zarządzenie z dnia 7 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Sztuczne uodpornienie w celu uzyskania surowic testowych.

M.P.1972.9.63 | uchwała z dnia 4 lutego 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

M.P.1972.9.61 | uchwała z dnia 1 lutego 1972 r. | Akt jednorazowy

Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

M.P.1972.9.60 | uchwała z dnia 28 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa jednostek badawczych.

M.P.1972.9.59 | uchwała z dnia 27 stycznia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi na polskich statkach morskich.

M.P.1972.8.58 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

M.P.1972.8.57 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1972 r. | Akt jednorazowy