Official Gazette

Bankowe rachunki dewizowe w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych.

M.P.1972.41.225 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 1972 r. | Akt utracił moc

Kontrola ruchu na drogach publicznych.

M.P.1972.41.224 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

M.P.1972.41.223 | uchwała z dnia 11 sierpnia 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.40.222 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 1972 r. | Akt utracił moc

Tryb przyjmowania do pracy oraz wstępne badania lekarskie pracowników.

M.P.1972.40.221 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie kalkulacji wstępnej prac badawczych.

M.P.1972.40.220 | zarządzenie z dnia 19 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Cena, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1972.39.217 | zarządzenie z dnia 24 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1954 roku.

M.P.1972.39.216 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zapobieganie nieuzasadnionemu wzrostowi kosztów inwestycji.

M.P.1972.39.215 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Ryczałty za noclegi w podróżach służbowych.

M.P.1972.39.214 | uchwała z dnia 28 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.

M.P.1972.39.213 | uchwała z dnia 28 lipca 1972 r. | Akt jednorazowy

Skażanie spirytusu i obrót spirytusem.

M.P.1972.38.211 | zarządzenie z dnia 12 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przydzielania nauczycielom dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

M.P.1972.38.210 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P.1972.38.209 | uchwała z dnia 20 lipca 1972 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie dodatkowych dni wolnych od pracy w 1972 r.

M.P.1972.37.208 | uchwała z dnia 21 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P.1972.37.207 | uchwała z dnia 15 lipca 1972 r. | Akt jednorazowy

Sąd Dyscyplinarny dla Sędziów Sądów Wojskowych.

M.P.1972.37.206 | uchwała z dnia 6 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.36.205 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1972.36.202 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Udzielanie przez Powszechną Kasę Oszczędności pożyczek gotówkowych ludności.

M.P.1972.36.200 | zarządzenie z dnia 5 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Ochotnicze hufce pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej.

M.P.1972.36.199 | uchwała z dnia 30 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

M.P.1972.36.198 | uchwała z dnia 23 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.35.197 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja kotłów pyłowych, gazowych i olejowych.

M.P.1972.35.193 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Jednolite normy pracy oraz ceny jednostkowe na roboty załadunkowe i wyładunkowe towarów masowych.

M.P.1972.35.191 | uchwała z dnia 17 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1972.35.190 | uchwała z dnia 6 lipca 1972 r. | Akt nienormatywny

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.34.188 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja kosztów inwestycji oraz rozliczanie strat i zysków inwestycyjnych.

M.P.1972.34.187 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1972 r.

M.P.1972.34.186 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.33.185 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.

M.P.1972.33.184 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1972 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1972.33.183 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1972 r. | Akt jednorazowy

Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.

M.P.1972.33.182 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania inwestycji i remontów w organizacjach spółdzielczych.

M.P.1972.33.180 | uchwała z dnia 12 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie rytmicznej pracy zakładów w sezonie urlopowym.

M.P.1972.32.179 | pismo okólne z dnia 14 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Badań nad Młodzieżą.

M.P.1972.32.177 | uchwała z dnia 15 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Kształcenia Zawodowego.

M.P.1972.32.176 | uchwała z dnia 15 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Programów Szkolnych.

M.P.1972.32.175 | uchwała z dnia 15 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w obrocie towarowym.

M.P.1972.31.173 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 1972 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu".

M.P.1972.31.170 | uchwała z dnia 9 czerwca 1972 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra do Spraw Kombatantów.

M.P.1972.31.169 | uchwała z dnia 8 czerwca 1972 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wzoru znaczka służbowego inspektora gospodarki samochodowej.

M.P.1972.30.168 | zarządzenie z dnia 9 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Nabywanie uprawnień własnościowych do mieszkań spółdzielczych.

M.P.1972.30.166 | uchwała z dnia 22 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Opracowanie projektu narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa na 1973 r.

M.P.1972.30.164 | uchwała z dnia 12 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Zaostrzenie walki z pijaństwem i alkoholizmem.

M.P.1972.30.163 | uchwała z dnia 5 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.29.162 | obwieszczenie z dnia 19 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie niektórych przedmiotów wyposażenia zakładów usługowych do środków nietrwałych.

M.P.1972.29.159 | zarządzenie z dnia 16 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego.

M.P.1972.29.158 | zarządzenie z dnia 15 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa państwowych biur projektów.

M.P.1972.28.157 t.j. | uchwała z dnia 10 lutego 1967 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja sieci gazowych.

M.P.1972.28.155 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Fundusz nagród w placówkach żywienia przyzakładowego.

M.P.1972.28.154 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Rozwój produkcji lokalnej i ubocznej materiałów budowlanych.

M.P.1972.28.153 | uchwała z dnia 14 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów.

M.P.1972.28.152 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1972.27.151 | obwieszczenie z dnia 2 maja 1972 r. | Akt utracił moc

Rozwój pracowniczych ogrodów działkowych do roku 1975.

M.P.1972.27.150 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w zakresie gospodarki wodnej.

M.P.1972.27.149 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Rozporządzanie przez jednostki gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi i przyczepami.

M.P.1972.26.148 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1972.26.147 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1972 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej w Instytut Turystyki.

M.P.1972.26.146 | uchwała z dnia 26 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.

M.P.1972.25.144 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc

Zasady bilansowania robót budowlano-montażowych i uproszczenie trybu ich zlecania.

M.P.1972.25.141 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1972 r. | Akt utracił moc