Official Gazette

Zm.: uchwała w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w organizacjach spółdzielczych.

M.P.1973.25.154 | uchwała z dnia 28 maja 1973 r. | Akt jednorazowy

Opracowanie projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1974 r.

M.P.1973.25.153 | uchwała z dnia 25 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

M.P.1973.25.152 | uchwała z dnia 18 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Amortyzacja środków trwałych.

M.P.1973.25.151 | uchwała z dnia 27 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania kosztów napraw gwarancyjnych.

M.P.1973.24.148 | zarządzenie z dnia 22 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Ramowy regulamin (statut) samorządu mieszkańców w miastach.

M.P.1973.24.147 | uchwała z dnia 21 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.23.146 | obwieszczenie z dnia 18 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Ceny skupu oraz zasady klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.

M.P.1973.23.145 | zarządzenie z dnia 11 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru oraz zasad i trybu nadawania odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

M.P.1973.23.144 | zarządzenie z dnia 22 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Kursowe szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych.

M.P.1973.23.141 | zarządzenie z dnia 22 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Obowiązek służby wojskowej kobiet.

M.P.1973.23.139 | zarządzenie z dnia 22 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn.

M.P.1973.23.138 | uchwała z dnia 4 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Fundusz premiowy za wykonanie zadań dodatkowych w zakresie usług bytowych dla ludności.

M.P.1973.23.137 | uchwała z dnia 4 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z pokazu pt. "Racjonalizacja handlu".

M.P.1973.22.136 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zmiana siedziby Urzędu Celnego w Łysej Polanie.

M.P.1973.22.135 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja sieci cieplnych.

M.P.1973.22.134 | zarządzenie z dnia 4 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1973.22.132 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zmiana siedziby Instytutu Psychoneurologicznego.

M.P.1973.22.131 | zarządzenie z dnia 5 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ustalania wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

M.P.1973.22.129 | uchwała z dnia 8 maja 1973 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług".

M.P.1973.22.128 | uchwała z dnia 4 maja 1973 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu przy prywatnych podróżach za granicę.

M.P.1973.21.125 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Poprawa warunków skupu i zagospodarowania cieląt.

M.P.1973.21.124 | uchwała z dnia 30 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Dalszy rozwój kultury fizycznej.

M.P.1973.21.123 | uchwała z dnia 6 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Intensyfikacja produkcji ogrodniczej oraz usprawnienie obrotu produktami ogrodniczymi.

M.P.1973.21.122 | uchwała z dnia 6 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1973.20.121 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.20.120 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 10 zł.

M.P.1973.20.119 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Obchody uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.

M.P.1973.20.118 | uchwała z dnia 24 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.

M.P.1973.19.116 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zmiana regulaminu odznaki "Przodujący Drogowiec".

M.P.1973.19.115 | zarządzenie z dnia 31 marca 1973 r. | Akt jednorazowy

Stypendia specjalizacyjne dla lekarzy.

M.P.1973.19.113 | uchwała z dnia 12 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".

M.P.1973.18.112 | uchwała z dnia 10 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zadania narodu i państwa w wychowaniu młodzieży i jej udział w budowie socjalistycznej Polski.

M.P.1973.18.110 | uchwała z dnia 12 kwietnia 1973 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z XXXI Targów Krajowych "Wiosna-1973".

M.P.1973.17.109 | zarządzenie z dnia 17 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zakładów budżetowych.

M.P.1973.17.107 | zarządzenie z dnia 28 marca 1973 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia od pracy w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1973.17.103 | uchwała z dnia 4 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Dodatek do emerytur i rent inwalidzkich z tytułu pracy dziennikarskiej.

M.P.1973.17.102 | uchwała z dnia 4 kwietnia 1973 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1973.16.101 | obwieszczenie z dnia 24 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.16.100 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Tryb rozliczania różnic budżetowych.

M.P.1973.15.96 | zarządzenie z dnia 28 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych.

M.P.1973.15.95 | zarządzenie z dnia 17 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych.

M.P.1973.15.94 | uchwała z dnia 9 marca 1973 r. | Akt jednorazowy

Zasady gospodarki finansowej organizacji rzemieślniczych.

M.P.1973.15.93 | uchwała z dnia 9 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1973.14.92 | obwieszczenie z dnia 14 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

M.P.1973.14.91 | zarządzenie z dnia 19 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Stypendia fundowane dla studentów szkół wyższych.

M.P.1973.14.88 | zarządzenie z dnia 1 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Coroczny konkurs małych miast pod nazwą "Mistrz Gospodarności".

M.P.1973.14.87 | uchwała z dnia 22 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa zarządów budynków mieszkalnych.

M.P.1973.14.86 | uchwała z dnia 9 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Spraw Wewnętrznych.

M.P.1973.14.84 | uchwała z dnia 22 marca 1973 r. | Akt indywidualny

Wystawianie legitymacji uprawniających do ulg kolejowych.

M.P.1973.13.83 | pismo okólne z dnia 12 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Bocznice kolejowe.

M.P.1973.13.81 | zarządzenie z dnia 8 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zasady obchodów ogólnokrajowych i lokalnych uroczystości państwowych.

M.P.1973.13.78 | uchwała z dnia 8 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

M.P.1973.12.77 | zarządzenie z dnia 16 marca 1973 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o prawo jazdy.

M.P.1973.12.76 | zarządzenie z dnia 15 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Sygnały i oznakowanie pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.

M.P.1973.12.74 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Opodatkowanie podatkami obrotowym i dochodowym niektórych organizacji społecznych.

M.P.1973.12.72 | zarządzenie z dnia 3 marca 1973 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1973.12.69 | uchwała z dnia 17 marca 1973 r. | Akt nienormatywny

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.11.68 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1973.11.67 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

M.P.1973.11.66 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1973 r. | Akt jednorazowy

Zasady udzielania nauczycielom akademickim zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie zarobkowe.

M.P.1973.11.65 | zarządzenie z dnia 24 lutego 1973 r. | Akt utracił moc