Official Gazette

Powołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

M.P.1973.50.281 | uchwała z dnia 22 listopada 1973 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

M.P.1973.50.280 | uchwała z dnia 22 listopada 1973 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Żeglugi.

M.P.1973.50.279 | uchwała z dnia 22 listopada 1973 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Żeglugi.

M.P.1973.50.278 | uchwała z dnia 22 listopada 1973 r. | Akt indywidualny

Pierwszeństwo z wystawy pod nazwą "Chemia 73".

M.P.1973.49.277 | zarządzenie z dnia 21 października 1973 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z wystawy pod nazwą "Zakłady Doświadczalne Przemysłu Chemicznego dla nowych potrzeb".

M.P.1973.49.276 | zarządzenie z dnia 31 października 1973 r. | Akt utracił moc

Kontrola celna i pobieranie cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.

M.P.1973.49.274 | zarządzenie z dnia 31 października 1973 r. | Akt utracił moc

Rejonizacja hodowli koni.

M.P.1973.49.273 | zarządzenie z dnia 26 października 1973 r. | Akt utracił moc

Konkurs dla gmin pod nazwą "Gmina - Mistrz Gospodarności".

M.P.1973.49.270 | uchwała z dnia 31 października 1973 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie, ewidencja i realizacja postulatów i wniosków wyborców.

M.P.1973.48.268 | zarządzenie z dnia 29 października 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.46.266 | obwieszczenie z dnia 20 października 1973 r. | Akt utracił moc

Coroczne podwyższanie zakładowego funduszu nagród.

M.P.1973.46.264 | zarządzenie z dnia 22 października 1973 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1973 r.

M.P.1973.46.263 | zarządzenie z dnia 13 października 1973 r. | Akt utracił moc

System edukacji narodowej.

M.P.1973.44.260 | uchwała z dnia 13 października 1973 r. | Akt nienormatywny

Zasady odstępowania zwierzyny ubitej.

M.P.1973.43.259 | zarządzenie z dnia 3 października 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

M.P.1973.43.258 | zarządzenie z dnia 24 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Diety i zwrot kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.

M.P.1973.43.257 | zarządzenie z dnia 1 października 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Badania Prawa Sądowego.

M.P.1973.43.256 | zarządzenie z dnia 28 września 1973 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1973.42.255 | zarządzenie z dnia 20 września 1973 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych.

M.P.1973.42.254 | zarządzenie z dnia 29 września 1973 r. | Akt utracił moc

Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej.

M.P.1973.42.253 | uchwała z dnia 29 września 1973 r. | Akt indywidualny

Regulamin prac terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1973.42.252 | uchwała z dnia 29 września 1973 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac Centralnej Komisji Wyborczej.

M.P.1973.42.251 | uchwała z dnia 29 września 1973 r. | Akt utracił moc

Wspólne rady narodowe dla miast i powiatów.

M.P.1973.42.249 | uchwała z dnia 29 września 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.

M.P.1973.41.248 | zarządzenie z dnia 21 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich.

M.P.1973.41.247 | zarządzenie z dnia 20 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

M.P.1973.41.245 | zarządzenie z dnia 20 września 1973 r. | Akt jednorazowy

Studenckie książeczki mieszkaniowe.

M.P.1973.41.244 | uchwała z dnia 31 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.40.243 | obwieszczenie z dnia 11 września 1973 r. | Akt utracił moc

Powołanie Prokuratury Powiatowej w Grodkowie oraz zmiana zasięgu działania Prokuratury Powiatowej w Nysie.

M.P.1973.40.242 | zarządzenie z dnia 6 września 1973 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż zespołom i rolnikom indywidualnym ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych.

M.P.1973.40.239 | uchwała z dnia 7 września 1973 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie robót geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi.

M.P.1973.39.238 | zarządzenie z dnia 12 września 1973 r. | Akt utracił moc

Opłaty z tytułu kosztów scalenia gruntów.

M.P.1973.39.237 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu stawek amortyzacyjnych.

M.P.1973.39.236 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1973.39.234 | uchwała z dnia 13 września 1973 r. | Akt nienormatywny

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.38.233 | obwieszczenie z dnia 15 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.

M.P.1973.38.232 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Czynsz dzierżawny za użytki rolne w miastach.

M.P.1973.38.231 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego w zakładach pracy.

M.P.1973.37.228 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1973.37.227 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1973 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie cenników robót wiertniczych.

M.P.1973.36.224 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Warunki utrzymywania młodych buhajów.

M.P.1973.36.221 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Umowy sprzedaży oraz umowy dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1973.36.218 | uchwała z dnia 3 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zasad wykorzystywania okresowo wolnych powierzchni magazynowych.

M.P.1973.35.216 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zaokrąglanie kwot w obrocie z bankami z tytułu odsetek i prowizji.

M.P.1973.35.215 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie maksymalnych okresów kredytowania inwestycji.

M.P.1973.35.213 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zwiększenie zakresu inwestycji modernizacyjnych w ogólnych rozmiarach inwestycji produkcyjnych.

M.P.1973.35.212 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

M.P.1973.35.210 | uchwała z dnia 4 sierpnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb ogłaszania cen i przepisów w sprawach cen.

M.P.1973.35.209 | uchwała z dnia 27 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.34.208 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Włączenie do uposażenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników.

M.P.1973.34.206 | uchwała z dnia 31 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia funduszów rozwoju kultury fizycznej.

M.P.1973.34.205 | uchwała z dnia 13 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.33.204 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego.

M.P.1973.33.203 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1973 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1973 r.

M.P.1973.33.202 | zarządzenie z dnia 23 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1955 r.

M.P.1973.33.201 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

M.P.1973.33.200 | uchwała z dnia 25 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.32.199 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Uzgadnianie poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.

M.P.1973.32.197 | zarządzenie z dnia 12 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.1973.32.196 | zarządzenie z dnia 13 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

M.P.1973.32.195 | uchwała z dnia 12 lipca 1973 r. | Akt utracił moc

Rozwój systemu generalnych dostaw maszyn i urządzeń oraz kompleksowa obsługa inwestorów.

M.P.1973.32.194 | uchwała z dnia 6 lipca 1973 r. | Akt utracił moc