Official Gazette

Utworzenie Instytutu Maszyn Spożywczych.

M.P.1974.6.45 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Organizowanie przewozów koleją w okresie zimowym 1973/1974.

M.P.1974.6.44 | uchwała z dnia 7 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w latach 1974 i 1975.

M.P.1974.6.43 | uchwała z dnia 6 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre przepisy dotyczące funduszów nagród, socjalnego i mieszkaniowego.

M.P.1974.6.42 | uchwała z dnia 4 lutego 1974 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie zakładowych i branżowych funduszów regulacji płac.

M.P.1974.6.40 | uchwała z dnia 1 lutego 1974 r. | Akt utracił moc

Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kółek rolniczych i ich związków.

M.P.1974.6.38 | uchwała z dnia 25 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Zasady działania oraz gospodarka finansowa przedsiębiorstw jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1974.5.37 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Zakładowy fundusz mieszkaniowy w organizacjach społecznych.

M.P.1974.5.36 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zakładowy fundusz socjalny i zakładowa działalność socjalna w organizacjach społecznych.

M.P.1974.5.35 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zakładowy fundusz mieszkaniowy w organizacjach spółdzielczych.

M.P.1974.5.34 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zakładowy fundusz socjalny i zakładowa działalność socjalna w organizacjach spółdzielczych.

M.P.1974.5.33 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".

M.P.1974.5.32 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1974.4.29 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

M.P.1974.4.27 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1974 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru umowy o stypendium fundowane.

M.P.1974.4.26 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1974.4.23 | uchwała z dnia 19 stycznia 1974 r. | Akt nienormatywny

Ochrona zdrowia ludności kraju.

M.P.1974.4.22 | uchwała z dnia 19 stycznia 1974 r. | Akt nienormatywny

Rządowy program realizacji postanowień I Krajowej Konferencji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.1974.4.21 | uchwała z dnia 19 stycznia 1974 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienia od cła oraz od ograniczeń osób zatrudnionych lub uczących się za granicą.

M.P.1974.3.20 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P.1974.3.19 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 1974 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1974 r.

M.P.1974.3.17 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".

M.P.1974.3.16 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Przekazanie pralni i farbiarni komunalnych oraz koordynacja usług pralniczo-farbiarskich.

M.P.1974.3.15 | uchwała z dnia 5 stycznia 1974 r. | Akt utracił moc

Skup od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego.

M.P.1974.2.13 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

M.P.1974.2.12 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

M.P.1974.2.11 | uchwała z dnia 5 stycznia 1974 r. | Akt jednorazowy

Werbunek pracowników.

M.P.1974.2.10 | uchwała z dnia 21 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Odsetki bankowe od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1974.1.7 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Udzielanie ludności pożyczek gotówkowych.

M.P.1974.1.3 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Odsetki od środków pieniężnych ludności na rachunkach bankowych.

M.P.1974.1.2 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Amortyzacja niektórych środków trwałych.

M.P.1973.57.326 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.

M.P.1973.57.324 | uchwała z dnia 31 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Kierowanie kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych na badania lekarskie i psychologiczne.

M.P.1973.56.322 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji wypłat wynagrodzeń nie wynikających ze stosunku pracy.

M.P.1973.56.321 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.

M.P.1973.56.320 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Pobór podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.

M.P.1973.56.319 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.

M.P.1973.56.315 | uchwała z dnia 21 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie warunków dalszego rozwoju spółdzielczości inwalidów.

M.P.1973.56.314 | uchwała z dnia 13 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Udział uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej Młodzieży.

M.P.1973.56.313 | uchwała z dnia 13 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Rejonizacja hodowli bydła.

M.P.1973.55.312 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Normy przebiegu opon pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1973.55.310 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.

M.P.1973.55.309 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie o zakresie działania Ministra Gospodarki Komunalnej z tytułu koordynacji międzyresortowej.

M.P.1973.55.308 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1973 r. | Akt jednorazowy

Rozwój kooperacji w rolnictwie.

M.P.1973.55.306 | uchwała z dnia 13 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie koordynacji działalności w zakresie zagospodarowania turystycznego kraju.

M.P.1973.55.305 | uchwała z dnia 30 listopada 1973 r. | Akt jednorazowy

Plan społeczno-gospodarczy rozwoju kraju w 1974 roku.

M.P.1973.54.302 | uchwała z dnia 15 grudnia 1973 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego.

M.P.1973.54.301 | uchwała z dnia 14 grudnia 1973 r. | Akt indywidualny

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.53.300 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja stacji elektroenergetycznych.

M.P.1973.53.299 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie generalnego realizatora inwestycji.

M.P.1973.53.298 | uchwała z dnia 5 grudnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Służba pracownicza w państwowych jednostkach organizacyjnych.

M.P.1973.53.297 | uchwała z dnia 9 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojazdów samochodowych.

M.P.1973.52.296 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Wydanie regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".

M.P.1973.52.295 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości zł 20 i 100.

M.P.1973.52.294 | zarządzenie z dnia 14 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie usprawnienia w sprawie obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.

M.P.1973.52.293 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 1973 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wzorcowy wojewódzkiej (powiatowej, miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej.

M.P.1973.52.292 | uchwała z dnia 6 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Liczba zastępców przewodniczącego rady narodowej.

M.P.1973.52.291 | uchwała z dnia 6 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Rodzaje i skład liczbowy komisji rad narodowych.

M.P.1973.52.290 | uchwała z dnia 6 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1973.51.289 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Udzielanie dni wolnych od pracy 24 i 31 grudnia 1973 r.

M.P.1973.51.288 | uchwała z dnia 5 grudnia 1973 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z Krajowej Wystawy Osiągnięć Naukowo-Technicznych Twórczości Młodzieży.

M.P.1973.50.287 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z XXXII Targów Krajowych "Jesień 1973".

M.P.1973.50.286 | zarządzenie z dnia 23 października 1973 r. | Akt utracił moc

Przepisy techniczne o utrzymaniu i eksploatacji kolei użytku niepublicznego.

M.P.1973.50.285 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Praca ideowo-wychowawcza z młodzieżą przedpoborową i poborową oraz z żołnierzami rezerwy.

M.P.1973.50.284 | zarządzenie z dnia 2 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 8 i 9 grudnia 1973 r.

M.P.1973.50.283 | uchwała z dnia 20 listopada 1973 r. | Akt utracił moc

Tworzenie rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w administracji państwowej i gospodarce narodowej.

M.P.1973.50.282 | uchwała z dnia 5 listopada 1973 r. | Akt utracił moc