Monitor Polski

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.

M.P.1976.21.97 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Naczelna Organizacja Techniczna".

M.P.1976.21.96 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie znaków informacji turystycznej dla kierujących pojazdami.

M.P.1976.20.93 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.

M.P.1976.20.92 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

M.P.1976.20.91 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Kombinaty rolne.

M.P.1976.20.90 | uchwała z dnia 9 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania oraz stosowanie cen porównywalnych w latach 1976-1980.

M.P.1976.20.89 | uchwała z dnia 9 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia zespołów rolników indywidualnych, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie.

M.P.1976.19.88 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Kontrola cen.

M.P.1976.19.84 | uchwała z dnia 2 kwietnia 1976 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie produkcji i sprzedaży wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

M.P.1976.18.83 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1976 r. | Akt jednorazowy

Ogólne warunki umów sprzedaży warzyw i owoców między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1976.16.76 | zarządzenie z dnia 23 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki umów sprzedaży piwa między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1976.16.75 | zarządzenie z dnia 23 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów spirytusowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1976.16.74 | zarządzenie z dnia 23 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".

M.P.1976.15.71 | zarządzenie z dnia 29 marca 1976 r. | Akt jednorazowy

Zasady finansowania inwestycji i remontów w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1976.15.69 | uchwała z dnia 5 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania kredytów przez banki.

M.P.1976.15.68 | uchwała z dnia 5 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1976.14.67 | zarządzenie z dnia 15 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki pomocy Państwa dla spółdzielczej gospodarki w rolnictwie.

M.P.1976.14.66 | zarządzenie z dnia 3 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Kierowanie za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.

M.P.1976.13.64 | uchwała z dnia 5 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie ważności wyboru posłów do Sejmu.

M.P.1976.13.63 | uchwała z dnia 27 marca 1976 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1976.13.62 | uchwała z dnia 27 marca 1976 r. | Akt indywidualny

Zm.: regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1976.13.61 | uchwała z dnia 25 marca 1976 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1976.13.60 | uchwała z dnia 25 marca 1976 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. dymisji Rządu).

M.P.1976.13.59 | uchwała z dnia 25 marca 1976 r. | Akt indywidualny

Wybór Rady Państwa.

M.P.1976.13.58 | uchwała z dnia 25 marca 1976 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka i wicemarszałków Sejmu.

M.P.1976.13.57 | uchwała z dnia 25 marca 1976 r. | Akt indywidualny

Rozwój usług produkcyjnych dla rolnictwa.

M.P.1976.12.55 | uchwała z dnia 27 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Zwołanie pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej VII kadencji.

M.P.1976.12.54 | uchwała z dnia 23 marca 1976 r. | Akt nienormatywny

Rozwój zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie.

M.P.1976.11.53 | uchwała z dnia 16 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Wyniki wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 21 marca 1976 r.

M.P.1976.11.52 | obwieszczenie z dnia 22 marca 1976 r. | Akt nienormatywny

Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.

M.P.1976.10.51 | obwieszczenie z dnia 3 lutego 1976 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie do pracy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej zwolnionych ze służby.

M.P.1976.10.49 | zarządzenie z dnia 10 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji wynajmowania pokoi gościnnych.

M.P.1976.9.48 | zarządzenie z dnia 24 lutego 1976 r. | Akt jednorazowy

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 20 i 21 marca 1976 r.

M.P.1976.9.47 | uchwała z dnia 11 marca 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie w sprawie zasad oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.

M.P.1976.8.44 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1976 r. | Akt jednorazowy

Zadania i zasady organizacji służby inwestycyjnej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1976.7.38 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Kolejność nazw województw.

M.P.1976.7.37 | zarządzenie z dnia 21 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Obowiązki i uprawnienia mistrzów w zakładach pracy.

M.P.1976.7.34 | uchwała z dnia 23 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Wymagania, jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny.

M.P.1976.6.32 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.

M.P.1976.6.31 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1976 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.

M.P.1976.6.30 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1976.6.29 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie sieci komend rejonowych straży pożarnych.

M.P.1976.6.28 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów banknotów w odcinkach 100-złotowych i 500-złotowych.

M.P.1976.5.25 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1976 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

M.P.1976.5.24 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1975 r. | Akt jednorazowy

Przyjmowanie, ewidencja oraz realizacja postulatów i wniosków wyborców.

M.P.1976.5.23 | zarządzenie z dnia 2 lutego 1976 r. | Akt utracił moc

Rozwój spółdzielczej gospodarki w rolnictwie.

M.P.1976.5.22 | uchwała z dnia 16 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Fundusz Rozwoju Rolnictwa.

M.P.1976.5.21 | uchwała z dnia 16 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1976.5.20 | uchwała z dnia 10 lutego 1976 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie definicji, nazw i oznaczeń jednostek miar.

M.P.1976.4.19 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1976 r.

M.P.1976.4.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Diety i zwrot kosztów podróży osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych.

M.P.1976.4.17 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Określenie kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy w urzędach państwowych.

M.P.1976.4.16 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1976 r.

M.P.1976.3.15 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Sporządzenie spisu wyborców dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.

M.P.1976.2.13 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Powołanie Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1976.2.12 | uchwała z dnia 22 stycznia 1976 r. | Akt indywidualny

Ustalenie liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

M.P.1976.2.11 | uchwała z dnia 20 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Okręgi wyborcze dla wyborów do Sejmu.

M.P.1976.2.10 | uchwała z dnia 20 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Regulamin okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1976.2.9 | uchwała z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1976.2.8 | uchwała z dnia 17 stycznia 1976 r. | Akt utracił moc