Official Gazette

Mianowanie na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała.

M.P.2019.28 | postanowienie z dnia 26 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała.

M.P.2019.27 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień admirała floty.

M.P.2019.26 | postanowienie z dnia 21 września 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2019.25 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.23 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.P.2019.21 | komunikat z dnia 15 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.20 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.16 | obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wydanie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.15 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2019.14 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.13 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.12 | postanowienie z dnia 30 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.11 | postanowienie z dnia 30 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.10 | postanowienie z dnia 24 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej.

M.P.2019.7 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

M.P.2019.6 | uchwała z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Matematyki.

M.P.2019.5 | uchwała z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.4 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

M.P.2019.2 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego.

M.P.2019.1 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1284 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Instytutowi Europy Środkowej.

M.P.2018.1283 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Mieszkalnictwa.

M.P.2018.1282 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Krawiec - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1278 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1276 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Fotograf - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1274 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Elektryk - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1272 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1266 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1265 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1264 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1263 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2018.1260 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1259 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1258 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni.

M.P.2018.1257 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1256 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.1255 | postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2018.1254 | uchwała z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2018.1253 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1252 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1251 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1250 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019.

M.P.2018.1249 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Upamiętnienie ofiar stanu wojennego w Polsce.

M.P.2018.1248 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

M.P.2018.1246 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.1244 | ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej.

M.P.2018.1241 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2019.

M.P.2018.1239 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1237 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1236 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1235 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1234 | postanowienie z dnia 31 października 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1233 | postanowienie z dnia 17 października 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1232 | postanowienie z dnia 17 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.

M.P.2018.1231 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny