Official Gazette

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".

M.P.1975.10.54 | zarządzenie z dnia 4 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.

M.P.1975.9.50 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1975 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe urlopy wypoczynkowe dla funkcjonariuszy pożarnictwa.

M.P.1975.9.49 | zarządzenie z dnia 4 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Zasady pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa.

M.P.1975.9.48 | zarządzenie z dnia 4 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".

M.P.1975.9.47 | zarządzenie z dnia 26 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1975.9.46 | uchwała z dnia 15 marca 1975 r. | Akt nienormatywny

Cennik na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

M.P.1975.8.45 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Działalność doświadczalna.

M.P.1975.8.43 | uchwała z dnia 7 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru odznaki "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego" oraz zasady i tryb jej nadawania.

M.P.1975.7.42 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1975.7.40 | zarządzenie z dnia 6 marca 1975 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".

M.P.1975.7.38 | zarządzenie z dnia 12 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Uznawanie pasiek za zarodowe i reprodukcyjne.

M.P.1975.6.36 | zarządzenie z dnia 10 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Tryb uzgadniania założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji w zakresie wymagań sanitarnotechnicznych.

M.P.1975.6.35 | zarządzenie z dnia 15 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Gospodarka zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.

M.P.1975.6.33 | uchwała z dnia 14 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Pomoc Państwa na rzecz budownictwa mieszkalno-pensjonatowego.

M.P.1975.6.32 | uchwała z dnia 7 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1975.6.31 | uchwała z dnia 21 lutego 1975 r. | Akt indywidualny

Sprzedaż dla ludności nowych samochodów osobowych.

M.P.1975.5.30 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu bursztynem i wyrobami z bursztynu.

M.P.1975.5.26 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1975 r. | Akt utracił moc

Właściwość, zasady i tryb ustalania norm ubytków naturalnych oraz kontrola ich stosowania.

M.P.1975.5.25 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.

M.P.1975.5.23 | uchwała z dnia 7 lutego 1975 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia nowych wzorów znaczków skarbowych.

M.P.1975.4.22 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1975 r. | Akt jednorazowy

Gromadzenie środków zakładowego funduszu nagród na odrębnych rachunkach bankowych.

M.P.1975.4.19 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1975.3.16 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzanie osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych.

M.P.1975.2.13 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia i ulgi w jednorazowym podatku majątkowym.

M.P.1975.2.12 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.

M.P.1975.2.11 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 1975 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 10 zł.

M.P.1975.2.9 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Stawki zryczałtowane wynagrodzenia za przejściowe zakwaterowanie Sił Zbrojnych w pomieszczeniach.

M.P.1975.2.8 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Za zasługi dla finansów PRL".

M.P.1975.2.7 | uchwała z dnia 10 stycznia 1975 r. | Akt utracił moc

Przemiał zbóż.

M.P.1975.1.5 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

M.P.1975.1.4 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego".

M.P.1975.1.1 | uchwała z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Obrót zbożem, głównymi przetworami zbożowymi oraz rzepakiem i rzepikiem.

M.P.1974.42.266 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zasady obrotu butlami do gazów technicznych.

M.P.1974.42.265 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Znaki i sygnały na drogach.

M.P.1974.42.264 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

M.P.1974.42.263 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.

M.P.1974.42.261 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

M.P.1974.42.260 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ustalanie wysokości szkód w pojazdach samochodowych objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

M.P.1974.42.259 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1974.42.258 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ustalanie następstw nieszczęśliwych wypadków objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

M.P.1974.42.257 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Wypadki uzasadniające korzystanie z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.

M.P.1974.42.256 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zasięg działania sztabów wojskowych.

M.P.1974.42.255 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Ustalenie brzmienia i pisowni nazw niektórych miejscowości.

M.P.1974.42.254 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie za pracę pracowników okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

M.P.1974.42.253 | uchwała z dnia 27 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Fundusze mieszkaniowe Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

M.P.1974.42.251 | uchwała z dnia 24 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Wymiar czasu pracy oraz uprawnienia do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami niektórych pracowników.

M.P.1974.42.250 | uchwała z dnia 20 grudnia 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie podatku od funduszu płac.

M.P.1974.42.248 | uchwała z dnia 13 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zjednoczenia Przedsiębiorstw Handlu Spożywczego.

M.P.1974.42.247 | uchwała z dnia 29 listopada 1974 r. | Akt utracił moc

Utworzenie rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaków.

M.P.1974.41.245 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1974 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie rozwoju usług.

M.P.1974.41.243 | uchwała z dnia 10 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie usprawnienia przewozów pracowniczych i wycieczkowych autobusami.

M.P.1974.41.242 | uchwała z dnia 7 grudnia 1974 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1974.41.240 | uchwała z dnia 17 grudnia 1974 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

M.P.1974.41.239 | uchwała z dnia 17 grudnia 1974 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

M.P.1974.41.238 | uchwała z dnia 17 grudnia 1974 r. | Akt indywidualny

Narodowy plan społeczno-gospodarczego rozwoju w 1975 roku.

M.P.1974.41.237 | uchwała z dnia 17 grudnia 1974 r. | Akt nienormatywny

Amortyzacja niektórych środków trwałych.

M.P.1974.40.235 | zarządzenie z dnia 19 listopada 1974 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1975 r.

M.P.1974.40.234 | zarządzenie z dnia 13 listopada 1974 r. | Akt utracił moc

Właściwość organów do ustalania cen oraz tryb postępowania przy ich ustalaniu.

M.P.1974.40.233 | uchwała z dnia 25 listopada 1974 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

M.P.1974.40.232 | uchwała z dnia 8 listopada 1974 r. | Akt utracił moc