Official Gazette

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1266 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1265 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1264 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zasady wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1263 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu.

M.P.2018.1260 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1259 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1258 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni.

M.P.2018.1257 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1256 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2018.1255 | postanowienie z dnia 8 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2018.1254 | uchwała z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2018.1253 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1252 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1251 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1250 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2019.

M.P.2018.1249 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Upamiętnienie ofiar stanu wojennego w Polsce.

M.P.2018.1248 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

M.P.2018.1246 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2018.1244 | ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej.

M.P.2018.1241 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2019.

M.P.2018.1239 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1237 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1236 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1235 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1234 | postanowienie z dnia 31 października 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1233 | postanowienie z dnia 17 października 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1232 | postanowienie z dnia 17 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej.

M.P.2018.1231 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1229 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1228 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1227 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1226 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1225 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2018 r.

M.P.2018.1221 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2019 r.

M.P.2018.1219 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji.

M.P.2018.1218 | obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

M.P.2018.1217 | uchwała z dnia 6 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1214 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1211 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2018.1210 | obwieszczenie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1209 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2018.1208 | postanowienie z dnia 28 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1207 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1206 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1205 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1204 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1203 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1202 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 r.

M.P.2018.1200 | komunikat z dnia 28 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1199 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2018.1197 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1196 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 2018 r. | Akt obowiązujący

100. rocznica powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2018.1195 | uchwała z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2019.

M.P.2018.1194 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Okazja 100. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa.

M.P.2018.1192 | uchwała z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Zniesienie niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2018.1191 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2018 r. | Akt jednorazowy

Stawki akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019.

M.P.2018.1189 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2018.1186 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

M.P.2018.1184 | postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.

M.P.2018.1183 | postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.

M.P.2018.1181 | postanowienie z dnia 30 listopada 2018 r. | Akt indywidualny