Official Gazette

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1982.25.234 | zarządzenie z dnia 12 października 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady powoływania komendantów gminnych straży pożarnych.

M.P.1982.25.233 | uchwała z dnia 11 października 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.

M.P.1982.25.232 | uchwała z dnia 4 października 1982 r. | Akt jednorazowy

Powołanie ministra kultury i sztuki.

M.P.1982.25.231 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra finansów.

M.P.1982.25.230 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.

M.P.1982.25.229 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

M.P.1982.25.228 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1982.25.227 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1982.25.226 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.

M.P.1982.25.225 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra kultury i sztuki.

M.P.1982.25.224 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

M.P.1982.25.223 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

M.P.1982.25.222 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra finansów.

M.P.1982.25.221 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1982.25.220 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1982.25.219 | uchwała z dnia 9 października 1982 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatów poselskich.

M.P.1982.25.218 | uchwała z dnia 8 października 1982 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

M.P.1982.24.217 | zarządzenie z dnia 5 października 1982 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.

M.P.1982.24.210 | uchwała z dnia 27 września 1982 r. | Akt utracił moc

Tytuł honorowy "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1982.24.208 | uchwała z dnia 17 września 1982 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do obiegu monet nominalnej wartości 100 zł, 200 zł, 1000 zł, 2000 zł i 10.000 zł.

M.P.1982.23.207 | zarządzenie z dnia 29 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.23.206 | zarządzenie z dnia 14 września 1982 r. | Akt jednorazowy

Ceny, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1982.23.205 | zarządzenie z dnia 18 września 1982 r. | Akt utracił moc

Ulgi i zwolnienia od podatku od płac.

M.P.1982.23.202 | zarządzenie z dnia 29 września 1982 r. | Akt utracił moc

Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.

M.P.1982.23.201 | zarządzenie z dnia 26 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady obliczania i tryb rozliczeń jednorazowego podatku stabilizacyjnego w 1982 r.

M.P.1982.23.200 | uchwała z dnia 20 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.

M.P.1982.23.199 | uchwała z dnia 3 września 1982 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Centrum Badania Opinii Społecznej.

M.P.1982.23.198 | uchwała z dnia 3 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady i stawki wynagradzania oraz umowy wzorcowe o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.

M.P.1982.23.197 | uchwała z dnia 3 września 1982 r. | Akt utracił moc

Inwestycje centralne.

M.P.1982.23.196 | uchwała z dnia 3 września 1982 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Ministra - Członka Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.

M.P.1982.23.195 | uchwała z dnia 3 września 1982 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.

M.P.1982.23.194 | uchwała z dnia 3 września 1982 r. | Akt utracił moc

Rozliczanie kosztów działalności inwestycyjnej.

M.P.1982.22.193 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Inwalidzi i osoby niepełnosprawne.

M.P.1982.22.188 | uchwała z dnia 16 września 1982 r. | Akt nienormatywny

Zasady i wysokość stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.

M.P.1982.21.186 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Stawki wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.

M.P.1982.21.185 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Opłaty za weryfikację sprawozdań finansowych.

M.P.1982.21.184 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie ładu i porządku społecznego w szkołach wyższych.

M.P.1982.21.183 | uchwała z dnia 30 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Wysokość wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolna od zajęcia sądowego i administracyjnego.

M.P.1982.20.182 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie bliższego określenia tytułów nadawanych absolwentom wyższych szkół morskich.

M.P.1982.20.180 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1982.20.179 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1964 r.

M.P.1982.20.177 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe zachęty do zwiększania produkcji w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.20.175 | uchwała z dnia 20 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

M.P.1982.20.173 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Kredyt bankowy dla nauczycieli podejmujących pracę na terenie wsi lub małych miast.

M.P.1982.20.172 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie nauczycieli.

M.P.1982.20.171 | uchwała z dnia 16 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

M.P.1982.20.170 | uchwała z dnia 2 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie stypendiów dla sportowców.

M.P.1982.20.169 | uchwała z dnia 24 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospoitej Ludowej.

M.P.1982.20.168 | uchwała z dnia 28 sierpnia 1982 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie do obiegu monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł i 200 zł.

M.P.1982.19.167 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Pomoc kredytowa dla pracowników niektórych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.

M.P.1982.19.166 | zarządzenie z dnia 26 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnych.

M.P.1982.19.165 | uchwała z dnia 2 sierpnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Najniższe wynagrodzenia pracowników.

M.P.1982.19.164 | uchwała z dnia 2 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin o najniższych dochodach.

M.P.1982.19.163 | uchwała z dnia 2 sierpnia 1982 r. | Akt utracił moc

System analiz i ocen funkcjonowania mechanizmów reformy gospodarczej.

M.P.1982.19.160 | uchwała z dnia 19 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.18.159 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1982.18.156 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt nienormatywny

Powołanie ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1982.18.155 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra spraw zagranicznych.

M.P.1982.18.154 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra handlu wewnętrznego i usług.

M.P.1982.18.153 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów oraz odwołanie ministra handlu wewnętrznego i usług.

M.P.1982.18.152 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra spraw zagranicznych.

M.P.1982.18.151 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1982.18.150 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.1982.18.149 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.1982.18.148 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wicemarszałka Sejmu.

M.P.1982.18.147 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1982.18.146 | uchwała z dnia 21 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy