Official Gazette

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2018 r.

M.P.2019.62 | komunikat z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 r.

M.P.2019.60 | komunikat z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Wydana decyzja w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2019.58 | komunikat z dnia 10 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.

M.P.2019.57 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2018 r.

M.P.2019.56 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.54 | obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Ukraina-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa.2016.12.02.

M.P.2019.50 | umowa międzynarodowa z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r.

M.P.2019.49 | komunikat z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.48 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2018 r.

M.P.2019.47 | komunikat z dnia 15 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.46 | obwieszczenie z dnia 8 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2019.42 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa.

M.P.2019.40 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2019.39 | obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.35 | postanowienie z dnia 22 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin.

M.P.2019.34 | uchwała z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2019.33 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2019.32 | postanowienie z dnia 29 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2019.31 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała.

M.P.2019.28 | postanowienie z dnia 26 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała.

M.P.2019.27 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień admirała floty.

M.P.2019.26 | postanowienie z dnia 21 września 2018 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2019.25 | postanowienie z dnia 28 września 2018 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.23 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

M.P.2019.21 | komunikat z dnia 15 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.20 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.16 | obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wydanie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.15 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2019.14 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.13 | postanowienie z dnia 6 listopada 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.12 | postanowienie z dnia 30 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.11 | postanowienie z dnia 30 października 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.10 | postanowienie z dnia 24 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej.

M.P.2019.7 | uchwała z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

M.P.2019.6 | uchwała z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2019 Rokiem Matematyki.

M.P.2019.5 | uchwała z dnia 20 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.4 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

M.P.2019.2 | uchwała z dnia 14 grudnia 2018 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego.

M.P.2019.1 | uchwała z dnia 12 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1284 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Instytutowi Europy Środkowej.

M.P.2018.1283 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Mieszkalnictwa.

M.P.2018.1282 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Krawiec - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1278 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1276 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Fotograf - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1274 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Elektryk - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2018.1272 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1266 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2018.1265 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 r. | Akt nienormatywny