Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.

M.P.1983.20.116 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 1983 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu słomą makową.

M.P.1983.20.113 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie studentów szkół wyższych od obowiązku odbycia praktyk robotniczych w 1983 r.

M.P.1983.20.112 | uchwała z dnia 13 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Rewaloryzacja wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1982 w celach emerytalno-rentowych.

M.P.1983.19.111 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Zamówienia rządowe na realizację wybranych inwestycji centralnych.

M.P.1983.19.109 | uchwała z dnia 23 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych.

M.P.1983.19.108 | uchwała z dnia 18 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb dokonywania wpłat na fundusz surowców wtórnych.

M.P.1983.18.107 | zarządzenie z dnia 13 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".

M.P.1983.18.105 | zarządzenie z dnia 21 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb nadawania stopni górniczych oraz wzory i normy przydziału mundurów górniczych.

M.P.1983.18.102 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarek.

M.P.1983.18.101 | uchwała z dnia 2 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Ceny napojów alkoholowych w niektórych przedsiębiorstwach turystycznych.

M.P.1983.17.100 | zarządzenie z dnia 5 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P.1983.17.99 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

M.P.1983.17.96 | uchwała z dnia 18 kwietnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Rządowy program działań antyinflacyjnych oraz program oszczędnościowy.

M.P.1983.17.94 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1983 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatów poselskich.

M.P.1983.17.93 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1983 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 200 zł.

M.P.1983.16.92 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1983.16.91 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w dniach od 30 kwietnia do 3 maja 1983 r.

M.P.1983.15.88 | uchwała z dnia 25 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zamrożenie cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

M.P.1983.15.87 | uchwała z dnia 25 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.

M.P.1983.15.86 | uchwała z dnia 8 kwietnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.15.85 | uchwała z dnia 25 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1983.14.84 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Opłaty dodatkowe za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.

M.P.1983.14.82 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1983 r. | Akt utracił moc

Koszty sądowe w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.

M.P.1983.13.79 | zarządzenie z dnia 21 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb konsultacji ze związkami zawodowymi.

M.P.1983.12.74 | uchwała z dnia 4 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra gospodarki materiałowej.

M.P.1983.12.73 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra gospodarki materiałowej.

M.P.1983.12.72 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

M.P.1983.12.71 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

M.P.1983.12.70 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

M.P.1983.12.69 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska.

M.P.1983.12.68 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska.

M.P.1983.12.67 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1983.12.66 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1983.12.65 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Wybór sekretarza Rady Państwa.

M.P.1983.12.64 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie sekretarza Rady Państwa.

M.P.1983.12.63 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1983.12.62 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1983.12.61 | uchwała z dnia 23 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatów poselskich.

M.P.1983.12.60 | uchwała z dnia 22 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie poszukiwań i ratownictwo statków powietrznych.

M.P.1983.11.59 | zarządzenie z dnia 16 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii cieplnej.

M.P.1983.11.58 | zarządzenie z dnia 15 marca 1983 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i zmiana nazw miejscowości w niektórych województwach.

M.P.1983.10.57 | zarządzenie z dnia 9 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1983.10.53 | uchwała z dnia 10 marca 1983 r. | Akt indywidualny

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1983.9.52 | zarządzenie z dnia 4 marca 1983 r. | Akt utracił moc

Warunki, tryb i zasady przeprowadzania przetargów walutowych.

M.P.1983.8.51 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania kontroli podatkowej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.8.50 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Fundusz surowców wtórnych.

M.P.1983.8.48 | uchwała z dnia 11 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

M.P.1983.8.46 | uchwała z dnia 24 lutego 1983 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w 1983 r.

M.P.1983.6.41 | zarządzenie z dnia 14 lutego 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalanie opłat za korzystanie z hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.

M.P.1983.6.38 | uchwała z dnia 31 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zatrzymywanie fałszywych znaków pieniężnych.

M.P.1983.5.37 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1983.5.36 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

M.P.1983.5.35 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1983 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1983.5.31 | uchwała z dnia 1 lutego 1983 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego.

M.P.1983.5.30 | uchwała z dnia 31 stycznia 1983 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).

M.P.1983.5.29 | uchwała z dnia 31 stycznia 1983 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1983 r.

M.P.1983.4.26 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc