Official Gazette

Zasady korzystania przez studentów i rodziny studenckie z opieki lekarskiej i ochrony zdrowia.

M.P.1984.3.27 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.

M.P.1984.3.26 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.

M.P.1984.3.25 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1984 r.

M.P.1984.3.23 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Udzielanie rekomendacji wykonawcom obiektów, robót i usług budowlanych za granicą.

M.P.1984.3.22 | uchwała z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zamówienia rządowe na realizację wybranych inwestycji.

M.P.1984.3.21 | uchwała z dnia 23 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1984.3.20 | uchwała z dnia 13 lutego 1984 r. | Akt indywidualny

Aktualne problemy polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1984.3.19 | uchwała z dnia 13 lutego 1984 r. | Akt nienormatywny

Kierowanie kandydatów na kierowców i kierowców na badania lekarskie i na badania psychologiczne.

M.P.1984.2.17 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu administracji zleconej budynków mieszkalnych.

M.P.1984.2.16 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1984.2.13 | uchwała z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1984.2.12 | uchwała z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o rekompensatach.

M.P.1984.2.11 | uchwała z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt jednorazowy

Świadczenie pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów.

M.P.1984.2.9 | uchwała z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia na utrzymywanie młodych buhajów.

M.P.1984.1.7 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".

M.P.1984.1.5 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1984 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.

M.P.1984.1.4 | uchwała z dnia 31 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Wzór i kolor umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej.

M.P.1984.1.3 | uchwała z dnia 30 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Odsetki bankowe od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

M.P.1983.44.265 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.44.264 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Wykazy towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.

M.P.1983.44.263 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.44.262 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP)".

M.P.1983.44.257 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

M.P.1983.43.254 | uchwała z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Odznaka Mistrza".

M.P.1983.43.251 | uchwała z dnia 27 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż towarów.

M.P.1983.43.250 | uchwała z dnia 27 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1983.43.249 | uchwała z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1984 r.

M.P.1983.43.248 | uchwała z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Bilans płatniczy na 1984 r.

M.P.1983.43.246 | uchwała z dnia 29 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady pokrywania wydatków poniesionych przez zakłady pracy w związku z przeprowadzeniem praktyk studenckich.

M.P.1983.42.240 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zamówienia rządowe na realizację szczególnie ważnych zadań z zakresu rozwoju nauki i techniki.

M.P.1983.42.239 | uchwała z dnia 12 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.

M.P.1983.42.238 | uchwała z dnia 12 grudnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zasady projektowania inwestycji.

M.P.1983.41.237 | zarządzenie z dnia 19 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Fundusz przeciwalkoholowy.

M.P.1983.41.236 | uchwała z dnia 8 grudnia 1983 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.40.233 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1983.39.230 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie dewizowe dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.

M.P.1983.39.229 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Odwołanie ministra.

M.P.1983.39.226 | uchwała z dnia 5 grudnia 1983 r. | Akt indywidualny

Obsadzanie mandatów poselskich.

M.P.1983.39.225 | uchwała z dnia 5 grudnia 1983 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

M.P.1983.38.223 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1983 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Morska".

M.P.1983.38.222 | zarządzenie z dnia 2 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Nadanie Instytutowi Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym imienia prof. dra med. Jerzego Nofera.

M.P.1983.38.221 | zarządzenie z dnia 31 października 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1983.38.220 | uchwała z dnia 14 listopada 1983 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie tytułów mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznego.

M.P.1983.38.219 | uchwała z dnia 12 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

M.P.1983.38.218 | uchwała z dnia 4 listopada 1983 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla bankowości PRL".

M.P.1983.38.217 | uchwała z dnia 24 października 1983 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra obrony narodowej.

M.P.1983.38.216 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra-kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

M.P.1983.38.215 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra sprawiedliwości.

M.P.1983.38.214 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1983.38.213 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1983.38.212 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra sprawiedliwości.

M.P.1983.38.211 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1983.38.210 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1983.38.209 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Powołanie przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju.

M.P.1983.38.208 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny