Official Gazette

Powołanie ministra kultury i sztuki.

M.P.1986.29.208 | uchwała z dnia 29 września 1986 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra kultury i sztuki.

M.P.1986.29.207 | uchwała z dnia 29 września 1986 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra górnictwa i energetyki.

M.P.1986.29.206 | uchwała z dnia 29 września 1986 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra górnictwa i energetyki.

M.P.1986.29.205 | uchwała z dnia 29 września 1986 r. | Akt indywidualny

Rządowy raport o przebiegu i wynikach wdrażania reformy gospodarczej w latach 1981-1985.

M.P.1986.29.204 | uchwała z dnia 29 września 1986 r. | Akt nienormatywny

Tryb składania przez rady wydziału i rady naukowe wniosków o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego.

M.P.1986.28.202 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Określenie zakładu ubezpieczającego odpowiedzialność cywilną osób eksploatujących obiekt jądrowy.

M.P.1986.28.201 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie niektórych pracowników urzędów skarbowych.

M.P.1986.28.199 | uchwała z dnia 12 września 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie organizacji konkursu "Mistrz Gospodarności".

M.P.1986.28.197 | uchwała z dnia 18 września 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.1986.28.193 | uchwała z dnia 18 września 1986 r. | Akt jednorazowy

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1986.28.192 | uchwała z dnia 18 września 1986 r. | Akt indywidualny

Zasady ogłaszania alarmu dla ludności o skażeniach toksycznymi środkami przemysłowymi.

M.P.1986.27.191 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1986.27.190 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zmiana krajowej taryfy telekomunikacyjnej.

M.P.1986.27.189 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Obrót mięsem z uboju gospodarczego.

M.P.1986.27.188 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Rachunki bankowe osób zagranicznych, prowadzone w walutach wymienialnych.

M.P.1986.27.187 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z uboju gospodarczego.

M.P.1986.27.185 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

M.P.1986.27.184 | uchwała z dnia 23 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych.

M.P.1986.27.183 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.

M.P.1986.26.182 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Krajowa taryfa telekomunikacyjna.

M.P.1986.26.181 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowa ocena maszyn i innych urządzeń technicznych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

M.P.1986.26.180 | uchwała z dnia 15 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zasady odbywania i zaliczania stażu zawodowego.

M.P.1986.26.179 | uchwała z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie inwestycji zaniechanych.

M.P.1986.26.178 | uchwała z dnia 16 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad organizacją i przebiegiem praktycznej nauki zawodu.

M.P.1986.25.177 | zarządzenie z dnia 11 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Krajowe normy ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym.

M.P.1986.25.176 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie zakresu obowiązkowego pośrednictwa jednostek obrotu.

M.P.1986.25.175 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1986 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

M.P.1986.25.174 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych czynności cywilnoprawnych.

M.P.1986.24.173 | zarządzenie z dnia 19 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1986.24.172 | uchwała z dnia 28 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Rolnicze wykorzystanie ścieków.

M.P.1986.23.170 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki gwarancyjne dotyczące broni myśliwskiej i sportowej oraz akcesoriów do tej broni.

M.P.1986.23.168 | zarządzenie z dnia 9 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kwidzyna.

M.P.1986.22.167 | uchwała z dnia 24 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i zasady stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.

M.P.1986.22.163 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.

M.P.1986.22.162 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1986.22.161 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra finansów.

M.P.1986.22.160 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.

M.P.1986.22.159 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra finansów.

M.P.1986.22.158 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.

M.P.1986.22.157 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Państwa.

M.P.1986.22.156 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1986.22.155 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Banku Rozwoju Eksportu.

M.P.1986.21.152 | uchwała z dnia 20 czerwca 1986 r. | Akt obowiązujący

Tymczasowy regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1986.21.151 | uchwała z dnia 17 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Lubochnia i Żelechlinek.

M.P.1986.20.150 | uchwała z dnia 20 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Radomska.

M.P.1986.20.149 | uchwała z dnia 20 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie do filmu.

M.P.1986.20.145 | uchwała z dnia 23 czerwca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zasady oraz tryb tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla prokuratorów.

M.P.1986.20.144 | uchwała z dnia 10 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.1986.20.143 | uchwała z dnia 10 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Taryfa pocztowa za usługi w obrocie zagranicznym.

M.P.1986.19.142 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana terminów dni wolnych od pracy dla pracowników urzędów państwowych w lipcu 1986 r.

M.P.1986.19.140 | zarządzenie z dnia 9 lipca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.

M.P.1986.19.138 | uchwała z dnia 30 czerwca 1986 r. | Akt jednorazowy

Tytuł honorowy "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1986.19.135 | uchwała z dnia 11 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.:ogólne warunki grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

M.P.1986.18.134 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin Jarczów i Lubycza Królewska.

M.P.1986.18.133 | uchwała z dnia 13 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Nowogard.

M.P.1986.18.132 | uchwała z dnia 18 grudnia 1985 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Radzanów i Przytyk.

M.P.1986.18.131 | uchwała z dnia 16 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Mikołowo i miasta Katowice.

M.P.1986.18.130 | uchwała z dnia 23 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Radziechowy-Wieprz i Lipowa.

M.P.1986.18.129 | uchwała z dnia 28 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady postępowania konkursowego na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

M.P.1986.18.128 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1986.18.124 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1986 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

M.P.1986.18.123 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji dróg publicznych.

M.P.1986.18.122 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc