Official Gazette

Zmiana granic miasta Mikołowo i miasta Katowice.

M.P.1986.18.130 | uchwała z dnia 23 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Radziechowy-Wieprz i Lipowa.

M.P.1986.18.129 | uchwała z dnia 28 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady postępowania konkursowego na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.

M.P.1986.18.128 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1986.18.124 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1986 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

M.P.1986.18.123 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji dróg publicznych.

M.P.1986.18.122 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Najniższe wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1986.18.119 | uchwała z dnia 19 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie zjawisk patologii społecznej i umacnianie zdrowia moralnego społeczeństwa.

M.P.1986.18.118 | uchwała z dnia 18 czerwca 1986 r. | Akt nienormatywny

Zmiana granic miasta Kargowa.

M.P.1986.17.117 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Ropczyc.

M.P.1986.17.116 | uchwała z dnia 26 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kalisza.

M.P.1986.17.115 | uchwała z dnia 30 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 500 złotych.

M.P.1986.17.114 | zarządzenie z dnia 28 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Warunki przyjmowania na studia osób nie będących obywatelami polskimi i odbywania przez nie tych studiów.

M.P.1986.17.110 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1986.17.107 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1986 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenie na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.

M.P.1986.17.106 | zarządzenie z dnia 30 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1986.16.104 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 1986 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".

M.P.1986.15.102 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zniesienie reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.

M.P.1986.14.96 | uchwała z dnia 19 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Ograniczenia przewozu przesyłek kolejami normalnotorowymi.

M.P.1986.14.95 | uchwała z dnia 9 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Rozwój uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości.

M.P.1986.14.94 | uchwała z dnia 19 maja 1986 r. | Akt utracił moc

Konsulowie honorowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1986.13.93 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego.

M.P.1986.13.88 | uchwała z dnia 29 kwietnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za badanie próbek i zasady pobierania tych opłat.

M.P.1986.12.86 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad pełnienia służby przez funkcjonariuszy pożarnictwa.

M.P.1986.12.84 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 1986 r. | Akt jednorazowy

Plan centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1986.

M.P.1986.12.79 | uchwała z dnia 23 kwietnia 1986 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez międzynarodowych organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1986.11.76 | zarządzenie z dnia 24 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb przeprowadzania przetargów na wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.

M.P.1986.11.72 | zarządzenie z dnia 25 marca 1986 r. | Akt utracił moc

System analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczej.

M.P.1986.11.71 | uchwała z dnia 28 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Przyznanie emerytom i rencistom prawa do ulgowych przejazdów kolejami.

M.P.1986.11.70 | uchwała z dnia 28 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Wnioski i postulaty zgłoszone w kampanii wyborczej do Sejmu IX kadencji.

M.P.1986.11.69 | uchwała z dnia 9 kwietnia 1986 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".

M.P.1986.10.68 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb realizacji eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.

M.P.1986.10.67 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji badań laboratoryjnych w celu wykrycia środków odurzających i psychotropowych.

M.P.1986.9.65 | zarządzenie z dnia 11 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem".

M.P.1986.9.62 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zagraniczna taryfa telekomunikacyjna.

M.P.1986.8.60 | zarządzenie z dnia 13 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Za wzorową pracę w służbie zdrowia".

M.P.1986.8.56 | uchwała z dnia 5 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

M.P.1986.8.55 | uchwała z dnia 5 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Zasady zgłaszania radom narodowym kandydatów na ławników ludowych.

M.P.1986.8.54 | uchwała z dnia 12 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie przyzakładowego tuczu trzody chlewnej.

M.P.1986.7.52 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 1986 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.

M.P.1986.7.49 | uchwała z dnia 8 marca 1986 r. | Akt jednorazowy

Niektóre działania związane ze skutkami podwyżek cen w 1986 r.

M.P.1986.7.47 | uchwała z dnia 6 marca 1986 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1986.7.45 | uchwała z dnia 10 marca 1986 r. | Akt indywidualny

Określenie wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.

M.P.1986.6.43 | zarządzenie z dnia 13 lutego 1986 r. | Akt utracił moc