Official Gazette

Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.1988.4.34 | uchwała z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt jednorazowy

Rozwiązanie komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia w 1984 r. wyborów do rad narodowych.

M.P.1988.4.33 | uchwała z dnia 22 stycznia 1988 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

M.P.1988.4.32 | uchwała z dnia 22 stycznia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

M.P.1988.3.30 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 1988 r. | Akt jednorazowy

Ryczałty pieniężne dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.

M.P.1988.3.26 | uchwała z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości stałych i okresowych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej.

M.P.1988.3.24 | uchwała z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe zwiększenie odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w 1988 r.

M.P.1988.3.23 | uchwała z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie emerytur i rent.

M.P.1988.3.22 | uchwała z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Dodatki z tytułu wzrostu cen.

M.P.1988.3.20 | uchwała z dnia 1 lutego 1988 r. | Akt utracił moc

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

M.P.1988.2.18 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

M.P.1988.2.14 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.

M.P.1988.2.13 | uchwała z dnia 11 stycznia 1988 r. | Akt jednorazowy

Realizacja budżetu państwa na rok 1988 r.

M.P.1988.2.12 | uchwała z dnia 21 stycznia 1988 r. | Akt nienormatywny

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na 1988 r.

M.P.1988.2.11 | uchwała z dnia 21 stycznia 1988 r. | Akt utracił moc

Plan Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego na 1988 r.

M.P.1988.2.10 | uchwała z dnia 21 stycznia 1988 r. | Akt utracił moc

Plan Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1988 r.

M.P.1988.2.9 | uchwała z dnia 21 stycznia 1988 r. | Akt utracił moc

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1988 r.

M.P.1988.2.8 | uchwała z dnia 21 stycznia 1988 r. | Akt utracił moc

Bilans płatniczy państwa na 1988 r.

M.P.1988.2.6 | uchwała z dnia 21 stycznia 1988 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zadania, skład i tryb działania Rady do Spraw Przeciwdziałania Praktykom Monopolistycznym.

M.P.1988.1.3 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.

M.P.1988.1.2 | uchwała z dnia 11 stycznia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miast Lipna i Radziejowa.

M.P.1987.38.345 | uchwała z dnia 30 września 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Szczecina.

M.P.1987.38.344 | uchwała z dnia 16 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Wielunia.

M.P.1987.38.343 | uchwała z dnia 9 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego.

M.P.1987.38.342 | uchwała z dnia 30 września 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Wschowy.

M.P.1987.38.341 | uchwała z dnia 5 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Lubina.

M.P.1987.38.340 | uchwała z dnia 29 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki.

M.P.1987.38.339 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.

M.P.1987.38.335 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych.

M.P.1987.38.334 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Uznanie miasta Ustki za uzdrowisko.

M.P.1987.38.333 | uchwała z dnia 23 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Regulamin prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.

M.P.1987.38.331 | uchwała z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Połączenie gmin Rataje i Gostynin w województwie płockim.

M.P.1987.38.330 | uchwała z dnia 18 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Ożarów w województwie tarnobrzeskim.

M.P.1987.38.329 | uchwała z dnia 18 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Nowogród Bobrzański w województwie zielonogórskim.

M.P.1987.38.328 | uchwała z dnia 18 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Józefów w województwie zamojskim.

M.P.1987.38.327 | uchwała z dnia 18 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Brusy w województwie bydgoskim.

M.P.1987.38.326 | uchwała z dnia 18 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących obiekty jądrowe.

M.P.1987.37.319 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie taryfy składek za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.

M.P.1987.37.318 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Wysokość najniższego wynagrodzenia na rok 1988 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1987.37.316 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 1987 r. | Akt nienormatywny

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1987.37.315 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Odbywanie stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez sądy rejonowe.

M.P.1987.37.313 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1987 r. | Akt utracił moc

Określenie zawodów deficytowych.

M.P.1987.37.312 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

M.P.1987.37.310 | uchwała z dnia 14 grudnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".

M.P.1987.36.306 | zarządzenie z dnia 22 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1987.36.304 | uchwała z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1987.36.303 | uchwała z dnia 5 grudnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Realizacja wniosków i postulatów wyborczych.

M.P.1987.36.302 | uchwała z dnia 5 grudnia 1987 r. | Akt nienormatywny

Wyniki ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r.

M.P.1987.36.301 | uchwała z dnia 5 grudnia 1987 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic miasta Wejherowa.

M.P.1987.35.300 | uchwała z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gdyni.

M.P.1987.35.299 | uchwała z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.

M.P.1987.35.298 | zarządzenie z dnia 29 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad projektowania inwestycji.

M.P.1987.35.297 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt jednorazowy

Wykaz wyrobów o charakterze antyimportowym.

M.P.1987.35.296 | zarządzenie z dnia 31 października 1987 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki sołtysa w realizacji zadań z zakresu administracji państwowej.

M.P.1987.35.295 | uchwała z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Wynik referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 29 listopada 1987 r.

M.P.1987.34.294 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1987 r. | Akt indywidualny