Official Gazette

Zm.: uchwała w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

M.P.1987.37.310 | uchwała z dnia 14 grudnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".

M.P.1987.36.306 | zarządzenie z dnia 22 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1987.36.304 | uchwała z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1987.36.303 | uchwała z dnia 5 grudnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Realizacja wniosków i postulatów wyborczych.

M.P.1987.36.302 | uchwała z dnia 5 grudnia 1987 r. | Akt nienormatywny

Wyniki ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r.

M.P.1987.36.301 | uchwała z dnia 5 grudnia 1987 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic miasta Wejherowa.

M.P.1987.35.300 | uchwała z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Gdyni.

M.P.1987.35.299 | uchwała z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.

M.P.1987.35.298 | zarządzenie z dnia 29 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad projektowania inwestycji.

M.P.1987.35.297 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1987 r. | Akt jednorazowy

Wykaz wyrobów o charakterze antyimportowym.

M.P.1987.35.296 | zarządzenie z dnia 31 października 1987 r. | Akt utracił moc

Prawa i obowiązki sołtysa w realizacji zadań z zakresu administracji państwowej.

M.P.1987.35.295 | uchwała z dnia 9 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Wynik referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 29 listopada 1987 r.

M.P.1987.34.294 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

M.P.1987.34.293 | uchwała z dnia 19 listopada 1987 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic miasta Chełmna.

M.P.1987.33.292 | uchwała z dnia 28 września 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Czerniejewo, Oborniki, Obrzycko, Września.

M.P.1987.33.291 | uchwała z dnia 25 września 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Olsztyna.

M.P.1987.33.290 | uchwała z dnia 9 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Pęcław i Rudna.

M.P.1987.33.289 | uchwała z dnia 26 czerwca 1987 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic między miastami Grodzisk Mazowiecki i Milanówek.

M.P.1987.33.288 | uchwała z dnia 26 marca 1987 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 1 000 zł, 2 000 zł, 5 000 zł, 10 000 zł, 200 000 zł.

M.P.1987.33.286 | zarządzenie z dnia 25 września 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady ewidencji i kontroli materiałów jądrowych.

M.P.1987.33.285 | zarządzenie z dnia 20 października 1987 r. | Akt utracił moc

Krajowe normy ubytków naturalnych na niektóre artykuły rolno-spożywcze podczas przechowywania.

M.P.1987.33.284 | zarządzenie z dnia 1 października 1987 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia wyższych szkół wojskowych do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk wojskowych.

M.P.1987.33.283 | zarządzenie z dnia 8 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie od opłaty skarbowej niektórych umów sprzedaży oraz zamiany.

M.P.1987.33.282 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele referendum ogólnokrajowego.

M.P.1987.33.281 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1987 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad powoływania komendantów gminnych straży pożarnych.

M.P.1987.33.278 | uchwała z dnia 5 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

M.P.1987.32.277 | zarządzenie z dnia 28 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

M.P.1987.32.276 | uchwała z dnia 12 października 1987 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.

M.P.1987.32.275 | uchwała z dnia 7 września 1987 r. | Akt utracił moc

Powołanie Centralnej Komisji do Spraw Referendum.

M.P.1987.32.274 | uchwała z dnia 23 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra pracy i polityki socjalnej.

M.P.1987.32.273 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

M.P.1987.32.272 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra zdrowia i opieki społecznej.

M.P.1987.32.271 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra transportu, żeglugi i łączności.

M.P.1987.32.270 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra rynku wewnętrznego.

M.P.1987.32.269 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra współpracy gospodarczej z zagranicą.

M.P.1987.32.268 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

M.P.1987.32.267 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra przemysłu.

M.P.1987.32.266 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra edukacji narodowej.

M.P.1987.32.265 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra handlu zagranicznego.

M.P.1987.32.264 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra gospodarki materiałowej i paliwowej.

M.P.1987.32.263 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra górnictwa i energetyki.

M.P.1987.32.262 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

M.P.1987.32.261 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.

M.P.1987.32.260 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

M.P.1987.32.259 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra oświaty i wychowania.

M.P.1987.32.258 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra łączności.

M.P.1987.32.257 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.

M.P.1987.32.256 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra - członka Rady Ministrów.

M.P.1987.32.255 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra komunikacji.

M.P.1987.32.254 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra handlu wewnętrznego i usług.

M.P.1987.32.253 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

M.P.1987.32.252 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.

M.P.1987.32.251 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra zdrowia i opieki społecznej.

M.P.1987.32.250 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.

M.P.1987.32.249 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Powołanie przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1987.32.248 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1987.32.247 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wiceprezesa Rady Ministrów - przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1987.32.246 | uchwała z dnia 24 października 1987 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe określenie przedmiotu referendum.

M.P.1987.32.245 | uchwała z dnia 23 października 1987 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1988 r.

M.P.1987.31.244 | obwieszczenie z dnia 21 października 1987 r. | Akt utracił moc

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1988 r.

M.P.1987.31.241 | zarządzenie z dnia 20 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zarządzanie ruchem na drogach publicznych.

M.P.1987.31.240 | zarządzenie z dnia 5 października 1987 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania projektów założeń do planów regionalnych, projektów tych planów oraz kontrola ich realizacji.

M.P.1987.31.238 | zarządzenie z dnia 15 października 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych.

M.P.1987.30.236 | zarządzenie z dnia 2 października 1987 r. | Akt utracił moc

Wkłady oszczędnościowe w walutach wymienialnych potwierdzanych certyfikatami depozytowymi.

M.P.1987.30.235 | zarządzenie z dnia 22 września 1987 r. | Akt utracił moc

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem w dniu 29 listopada 1987 r. referendum ogólnokrajowego.

M.P.1987.30.233 | uchwała z dnia 16 października 1987 r. | Akt utracił moc

Referendum ogólnokrajowe.

M.P.1987.30.232 | uchwała z dnia 10 października 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego.

M.P.1987.29.230 | zarządzenie z dnia 14 września 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń do elektrolizy.

M.P.1987.29.229 | zarządzenie z dnia 14 września 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji elektrofiltrów.

M.P.1987.29.228 | zarządzenie z dnia 14 września 1987 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń i instalacji sprężonego powietrza.

M.P.1987.29.227 | zarządzenie z dnia 14 września 1987 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.1987.29.226 | uchwała z dnia 17 września 1987 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1987.29.225 | uchwała z dnia 25 września 1987 r. | Akt jednorazowy

Polityka kulturalna państwa.

M.P.1987.29.224 | uchwała z dnia 24 września 1987 r. | Akt nienormatywny

Zm.: wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1987.28.223 | obwieszczenie z dnia 15 sierpnia 1987 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1987.28.222 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1987 r. | Akt utracił moc