Official Gazette

Powołanie członka Rady Państwa.

M.P.1988.35.316 | uchwała z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wady produktu.

M.P.1988.34.314 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków ubezpieczenia kredytu oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.

M.P.1988.34.313 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ogólnych warunków zbiorowego ubezpieczenia rodzinnego na życie rolników.

M.P.1988.34.312 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne ludności.

M.P.1988.34.310 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie taryfy składek za ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.

M.P.1988.34.309 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Chełma i gminy Chełm.

M.P.1988.34.306 | uchwała z dnia 24 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Wysokość kosztów kształcenia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, podejmujących pracę w 1988 r.

M.P.1988.33.304 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie nauczycieli.

M.P.1988.33.303 t.j. | uchwała z dnia 8 sierpnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1988.33.302 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".

M.P.1988.33.301 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń ogłoszonych w Monitorze Polskim.

M.P.1988.33.300 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1988 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1989 r.

M.P.1988.33.299 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy.

M.P.1988.32.297 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenie w sprawie zwolnień na utrzymywanie młodych buhajów.

M.P.1988.32.294 | zarządzenie z dnia 15 listopada 1988 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1988.32.293 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1988.32.292 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.

M.P.1988.32.289 | uchwała z dnia 21 listopada 1988 r. | Akt jednorazowy

Reglamentacja obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.

M.P.1988.32.288 | uchwała z dnia 24 października 1988 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.

M.P.1988.32.287 | uchwała z dnia 24 października 1988 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie miasta Oleszyce w województwie przemyskim.

M.P.1988.32.286 | uchwała z dnia 17 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Żukowo w województwie gdańskim.

M.P.1988.32.285 | uchwała z dnia 17 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Łomianki w województwie stołecznym warszawskim.

M.P.1988.32.284 | uchwała z dnia 17 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Rady społeczno-gospodarcze przy wojewódzkich radach narodowych.

M.P.1988.32.283 | uchwała z dnia 17 listopada 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1988.31.282 | zarządzenie z dnia 22 października 1988 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.

M.P.1988.31.279 | uchwała z dnia 17 października 1988 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.1988.31.278 | uchwała z dnia 17 października 1988 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1989 r.

M.P.1988.30.277 | obwieszczenie z dnia 21 października 1988 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych.

M.P.1988.30.276 | zarządzenie z dnia 14 października 1988 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na polowanie w nocy na niektóre zwierzęta łowne.

M.P.1988.30.275 | zarządzenie z dnia 30 września 1988 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej.

M.P.1988.30.271 | zarządzenie z dnia 12 października 1988 r. | Akt utracił moc

Dodatkowa podwyżka emerytur i rent.

M.P.1988.30.264 | uchwała z dnia 17 października 1988 r. | Akt utracił moc

Program prac Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1988.30.263 | uchwała z dnia 14 października 1988 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1988.30.262 | uchwała z dnia 14 października 1988 r. | Akt indywidualny

Szczegółowe zasady eksploatacji sieci cieplnych.

M.P.1988.29.261 | zarządzenie z dnia 16 września 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia studiów podyplomowych.

M.P.1988.29.259 | zarządzenie z dnia 26 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia studiów eksternistycznych w szkołach wyższych.

M.P.1988.29.258 | zarządzenie z dnia 26 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych jednostek (zakładów).

M.P.1988.29.256 | uchwała z dnia 3 października 1988 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie badań stanu zdrowia kandydatów do Ochotniczych Hufców Pracy.

M.P.1988.28.254 | zarządzenie z dnia 23 września 1988 r. | Akt utracił moc

Produkcja leków gotowych w aptekach.

M.P.1988.28.253 | zarządzenie z dnia 20 września 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.

M.P.1988.28.252 | zarządzenie z dnia 26 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Specjalizacja zawodowa ekonomistów.

M.P.1988.28.251 | uchwała z dnia 12 września 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

M.P.1988.28.244 | uchwała z dnia 15 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.

M.P.1988.28.243 | uchwała z dnia 15 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Powołanie prezesa Rady Ministrów.

M.P.1988.28.242 | uchwała z dnia 27 września 1988 r. | Akt indywidualny

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie <<Wisła-Odra>>".

M.P.1988.27.241 | zarządzenie z dnia 5 września 1988 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb stosowania ulg w podatku dochodowym.

M.P.1988.27.238 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zakwalifikowanie niektórych towarów i usług o najwyższym stopniu przetworzenia.

M.P.1988.26.236 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zasady organizowania i przeprowadzania przetargu na działki budowlane.

M.P.1988.26.235 | zarządzenie z dnia 5 września 1988 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gromadzenia i gospodarowania środkami Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego.

M.P.1988.26.234 | zarządzenie z dnia 5 września 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

M.P.1988.26.233 | zarządzenie z dnia 8 września 1988 r. | Akt jednorazowy

Tryb przedstawiania wniosków o nadanie Krzyża Bitwy pod Lenino oraz sposób jego noszenia.

M.P.1988.26.230 | uchwała z dnia 29 czerwca 1988 r. | Akt utracił moc

Realizacja reformy oraz aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju.

M.P.1988.26.229 | uchwała z dnia 19 września 1988 r. | Akt nienormatywny