Official Gazette

Zm.: obwieszczenie w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1989 r.

M.P.1989.31.242 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

M.P.1989.31.238 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia małych przedszkoli przez osoby fizyczne.

M.P.1989.31.237 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.

M.P.1989.30.235 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania autorów utworów fotograficznych.

M.P.1989.30.234 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

M.P.1989.30.232 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

M.P.1989.30.228 | uchwała z dnia 22 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzanie społecznych przeglądów warunków pracy.

M.P.1989.30.226 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie sprzedaży samochodów osobowych w latach 1989-1992.

M.P.1989.30.225 | uchwała z dnia 31 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1989.30.224 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1989 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1989.30.223 | uchwała z dnia 24 sierpnia 1989 r. | Akt indywidualny

Wynagradzanie nauczycieli.

M.P.1989.29.222 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.

M.P.1989.27.217 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Wysokość wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w drugim kwartale 1989 r.

M.P.1989.26.214 | obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 1989 r. | Akt nienormatywny

Wysokość najniższego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1989 r.

M.P.1989.26.212 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 1989 r. | Akt nienormatywny

Zmiana granic miasta Nowy Dwór Mazowiecki i gminy Jabłonna.

M.P.1989.26.211 | uchwała z dnia 29 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy w 1989 r.

M.P.1989.26.208 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie organów Senatu.

M.P.1989.26.206 | uchwała z dnia 28 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

M.P.1989.26.205 | uchwała z dnia 28 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1989.26.204 | uchwała z dnia 2 sierpnia 1989 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie ustąpienia Rządu.

M.P.1989.26.203 | uchwała z dnia 1 sierpnia 1989 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1989.26.202 | uchwała z dnia 31 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Aktualna sytuacja dochodowa ludności.

M.P.1989.26.201 | uchwała z dnia 31 lipca 1989 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie taryfy składek za ubezpieczenia umowne mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

M.P.1989.25.200 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia kredytu oraz taryfie składek za to ubezpieczenie.

M.P.1989.25.199 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian w taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt.

M.P.1989.25.198 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 1989 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego.

M.P.1989.25.197 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 1989 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań.

M.P.1989.25.195 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic miasta Pruszkowa i gminy Michałowice.

M.P.1989.25.194 | uchwała z dnia 29 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Sposób pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposób prowadzenia rejestrów tej opłaty.

M.P.1989.25.193 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Wykup nie zrealizowanych kart zaopatrzenia w mięso i jego przetwory.

M.P.1989.25.192 | uchwała z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

M.P.1989.24.191 | zarządzenie z dnia 24 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Dodatkowe opłaty za paliwa i energię zużyte w ilościach przekraczających limit.

M.P.1989.24.190 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Dodatki z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.

M.P.1989.24.189 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Dodatki z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych dla niektórych osób.

M.P.1989.24.186 | uchwała z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.

M.P.1989.24.185 | uchwała z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny w 1989 r.

M.P.1989.24.184 | uchwała z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1989.24.183 | uchwała z dnia 29 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania i warunki bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

M.P.1989.23.180 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1989 r. | Akt utracił moc

Wybór Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1989.23.176 | uchwała z dnia 19 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Uroczyste formy rejestracji stanu cywilnego obywateli.

M.P.1989.22.173 t.j. | uchwała z dnia 28 lutego 1976 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Nadanie orderów społecznym zbiorowościom.

M.P.1989.22.166 | uchwała z dnia 9 czerwca 1989 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów społecznym zbiorowościom.

M.P.1989.22.165 | uchwała z dnia 9 czerwca 1989 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie ważności wyboru senatorów.

M.P.1989.22.164 | uchwała z dnia 5 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Wybór członków Prezydium Senatu.

M.P.1989.22.163 | uchwała z dnia 4 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Senatu.

M.P.1989.22.162 | uchwała z dnia 4 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Organy Senatu.

M.P.1989.22.161 | uchwała z dnia 4 lipca 1989 r. | Akt utracił moc

Wybór Marszałka Senatu.

M.P.1989.22.160 | uchwała z dnia 4 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Wybór Trybunału Stanu.

M.P.1989.22.159 | uchwała z dnia 5 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie dekretów Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. i 1 lipca 1989 r.

M.P.1989.22.158 | uchwała z dnia 5 lipca 1989 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie ważności wyboru posłów na Sejm.

M.P.1989.22.157 | uchwała z dnia 5 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Sejmu.

M.P.1989.22.156 | uchwała z dnia 4 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.1989.22.155 | uchwała z dnia 4 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1989.21.154 | uchwała z dnia 1 lipca 1989 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji.

M.P.1989.21.153 | uchwała z dnia 1 lipca 1989 r. | Akt indywidualny