Official Gazette

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku wyrównawczego i podatku dochodowego.

M.P.1989.41.331 | zarządzenie z dnia 21 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w latach 1990-1994.

M.P.1989.41.330 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.

M.P.1989.41.329 | uchwała z dnia 11 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy gminy Borowiczki w województwie płockim.

M.P.1989.41.328 | uchwała z dnia 11 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Zwierzyniec w województwie zamojskim.

M.P.1989.41.327 | uchwała z dnia 11 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Golczewo w województwie szczecińskim.

M.P.1989.41.326 | uchwała z dnia 11 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Obrzycko w województwie poznańskim.

M.P.1989.41.325 | uchwała z dnia 11 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Sędziszów w województwie kieleckim.

M.P.1989.41.324 | uchwała z dnia 11 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Kunów w województwie kieleckim.

M.P.1989.41.323 | uchwała z dnia 11 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Poddębice.

M.P.1989.40.321 | uchwała z dnia 29 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zwolenia.

M.P.1989.40.320 | uchwała z dnia 22 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Zgorzelca i gminy Zgorzelec.

M.P.1989.40.319 | uchwała z dnia 16 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie sprzedaży samochodów osobowych w latach 1989-1992.

M.P.1989.40.316 | uchwała z dnia 29 listopada 1989 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

M.P.1989.40.315 | uchwała z dnia 1 grudnia 1989 r. | Akt indywidualny

Protesty wyborcze i stwierdzenie nieważności wyboru posła.

M.P.1989.40.314 | uchwała z dnia 1 grudnia 1989 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic gmin Mircze i Tyszowce.

M.P.1989.39.313 | uchwała z dnia 11 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Głogowa.

M.P.1989.39.312 | uchwała z dnia 20 kwietnia 1989 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru banknotu nominalnej wartości 200 000 zł.

M.P.1989.39.311 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Skrócenie kadencji Rady Legislacyjnej.

M.P.1989.39.307 | uchwała z dnia 22 listopada 1989 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Ekonomicznej.

M.P.1989.39.306 | uchwała z dnia 20 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie składu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1989.39.305 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1989 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu.

M.P.1989.39.304 | uchwała z dnia 24 listopada 1989 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen w październiku 1989 r.

M.P.1989.38.303 | obwieszczenie z dnia 14 listopada 1989 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru banknotu nominalnej wartości 50.000 zł.

M.P.1989.38.301 | zarządzenie z dnia 4 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1989.38.300 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1989 r. | Akt jednorazowy

Ceny za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

M.P.1989.37.296 | zarządzenie z dnia 26 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

M.P.1989.37.295 | zarządzenie z dnia 31 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.

M.P.1989.37.294 | zarządzenie z dnia 23 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Szczególne warunki skupu zbóż konsumpcyjnych.

M.P.1989.37.293 | zarządzenie z dnia 6 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku wyrównawczego.

M.P.1989.37.292 | zarządzenie z dnia 27 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1989.37.291 | zarządzenie z dnia 30 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Niektóre zasady realizacji budżetu państwa w 1989 r.

M.P.1989.37.290 | uchwała z dnia 30 października 1989 r. | Akt nienormatywny

Wysokość najniższego wynagrodzenia w czwartym kwartale 1989 r.

M.P.1989.36.288 | obwieszczenie z dnia 20 października 1989 r. | Akt nienormatywny

Zmiana granic miasta Ryn.

M.P.1989.36.287 | uchwała z dnia 29 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic gmin Bodzanów i Borowiczki.

M.P.1989.36.286 | uchwała z dnia 14 września 1989 r. | Akt utracił moc

Ceny urzędowe za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrodkach adaptacyjnych.

M.P.1989.36.285 | zarządzenie z dnia 30 września 1989 r. | Akt utracił moc

Wysokość wskaźnika indeksacyjnego.

M.P.1989.35.282 | obwieszczenie z dnia 17 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.

M.P.1989.35.279 | zarządzenie z dnia 18 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych.

M.P.1989.35.278 | zarządzenie z dnia 16 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1990 r.

M.P.1989.35.277 | zarządzenie z dnia 12 października 1989 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.

M.P.1989.35.276 | zarządzenie z dnia 16 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych dla niektórych osób.

M.P.1989.35.274 | uchwała z dnia 16 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

M.P.1989.35.271 | uchwała z dnia 4 października 1989 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.

M.P.1989.35.270 | uchwała z dnia 25 września 1989 r. | Akt utracił moc

Wysokość kosztów kształcenia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, podejmujących pracę w 1989 r.

M.P.1989.34.268 | obwieszczenie z dnia 26 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zakres, zasady i tryb przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokość.

M.P.1989.34.266 | zarządzenie z dnia 22 września 1989 r. | Akt utracił moc

Ogólne zezwolenie dewizowe.

M.P.1989.34.264 | zarządzenie z dnia 22 września 1989 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.

M.P.1989.34.263 | uchwała z dnia 25 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.1989.34.262 | uchwała z dnia 13 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa niegospodarności.

M.P.1989.33.260 | uchwała z dnia 26 czerwca 1989 r. | Akt jednorazowy

Zasady przyjęć na I rok studiów zaocznych i wieczorowych w szkołach wyższych.

M.P.1989.33.258 | zarządzenie z dnia 18 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1989.32.257 | zarządzenie z dnia 21 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności organów administracji probierczej.

M.P.1989.32.256 | zarządzenie z dnia 8 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zatrzymywanie fałszywych znaków pieniężnych.

M.P.1989.32.255 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1989 r. | Akt obowiązujący

Wymiana zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1989.32.254 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.

M.P.1989.32.250 | zarządzenie z dnia 2 września 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1989.32.247 | zarządzenie z dnia 7 września 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1989.32.246 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1989.32.245 | uchwała z dnia 12 września 1989 r. | Akt indywidualny

Odwołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.1989.32.244 | uchwała z dnia 12 września 1989 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Ministrów.

M.P.1989.32.243 | uchwała z dnia 12 września 1989 r. | Akt indywidualny