Official Gazette

Zmiana granic miasta Starogardu Gdańskiego.

M.P.1990.8.58 | uchwała z dnia 30 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie inspekcji gospodarki samochodowej.

M.P.1990.8.57 | uchwała z dnia 22 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Realizacja ustawy budżetowej na rok 1990.

M.P.1990.8.55 | uchwała z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok 1990.

M.P.1990.8.54 | uchwała z dnia 23 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku wyrównawczego.

M.P.1990.7.52 | zarządzenie z dnia 19 lutego 1990 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian w taryfie składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

M.P.1990.6.49 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań i taryfie składek za to ubezpieczenie.

M.P.1990.5.47 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian w taryfie składek za ubezpieczenia umowne autocasco.

M.P.1990.5.45 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.

M.P.1990.5.44 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1990 r.

M.P.1990.5.43 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 1990 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w jednostkach gospodarki uspołecznionej w IV kwartale 1989 r.

M.P.1990.5.42 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1990 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w roku 1989.

M.P.1990.5.41 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1990 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce uspołecznionej w 1989 r.

M.P.1990.5.40 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1990 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

M.P.1990.4.36 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru banknotu nominalnej wartości 100.000 zł.

M.P.1990.4.35 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

M.P.1990.4.34 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

M.P.1990.4.33 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1990 r. | Akt jednorazowy

Majątek partii politycznych i organizacji młodzieżowych.

M.P.1990.4.28 | uchwała z dnia 26 stycznia 1990 r. | Akt nienormatywny

Zaopatrzenie materiałowo-techniczne w latach 1989 i 1990.

M.P.1990.3.27 t.j. | uchwała z dnia 30 grudnia 1988 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1990.3.22 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Nagrody państwowe w 1990 r.

M.P.1990.3.21 | uchwała z dnia 29 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Tryb przedstawiania wniosku o nadanie tytułu honorowego "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności".

M.P.1990.3.20 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1989 r.

M.P.1990.2.19 | komunikat z dnia 12 stycznia 1990 r. | Akt nienormatywny

Regulamin wewnętrznego urzędowania państwowych biur notarialnych.

M.P.1990.2.18 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Najniższe wynagrodzenie w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1990.2.17 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.

M.P.1990.2.16 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie zatrudniania cudzoziemców.

M.P.1990.2.13 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1990 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

M.P.1990.2.12 | uchwała z dnia 19 stycznia 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1990.2.8 | uchwała z dnia 5 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1990.2.7 | uchwała z dnia 7 listopada 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiana granic gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica.

M.P.1990.1.6 | uchwała z dnia 30 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miast Klonowskie i Zawadzkie.

M.P.1990.1.5 | uchwała z dnia 30 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic miasta Kolonowskie i gminy Kolonowskie.

M.P.1990.1.4 | uchwała z dnia 30 listopada 1989 r. | Akt utracił moc

Ogólne zezwolenie dewizowe.

M.P.1990.1.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Ulgi i zwolnienia od podatku od płac.

M.P.1990.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Współczynniki przeliczeniowe do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1990 r.

M.P.1989.44.363 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1990 r.

M.P.1989.44.361 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i określenie siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.

M.P.1989.44.359 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1989.44.357 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1989.44.354 | uchwała z dnia 30 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

M.P.1989.44.353 | uchwała z dnia 30 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż samochodów osobowych objętych obowiązkowym pośrednictwem w obrocie.

M.P.1989.44.351 | uchwała z dnia 27 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1989.43.350 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1989.43.349 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zasady gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1989.43.347 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

M.P.1989.43.346 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Ustalenie na 1990 r. stawki wpłat na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki.

M.P.1989.43.345 | uchwała z dnia 22 grudnia 1989 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra łączności oraz odwołania ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1989.43.344 | uchwała z dnia 20 grudnia 1989 r. | Akt indywidualny

Rządowe założenia polityki rolnej na 1990 r.

M.P.1989.43.343 | uchwała z dnia 20 grudnia 1989 r. | Akt nienormatywny

Wydarzenia w Rumunii.

M.P.1989.43.342 | oświadczenie z dnia 19 grudnia 1989 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

M.P.1989.42.341 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 1989 r. | Akt nienormatywny

Zmiana granicy między miastami Knurowem a Gliwicami.

M.P.1989.42.340 | uchwała z dnia 5 października 1989 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.

M.P.1989.42.337 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.

M.P.1989.42.336 | uchwała z dnia 5 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1989.41.335 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.

M.P.1989.41.334 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 1989 r. | Akt jednorazowy