Official Gazette

Skład, organizacja i zasady działania Rady Geologicznej.

M.P.1992.20.153 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1992 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji zasobów złóż kopalin.

M.P.1992.20.152 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 1992 r. | Akt utracił moc

Polska polityka europejska.

M.P.1992.20.150 | uchwała z dnia 26 czerwca 1992 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z pełnienia powierzonych obowiązków.

M.P.1992.20.149 | uchwała z dnia 20 czerwca 1992 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie Ministra Spraw Wewnętrznych z pełnienia powierzonych obowiązków.

M.P.1992.20.148 | uchwała z dnia 20 czerwca 1992 r. | Akt indywidualny

Mieszkalnictwo.

M.P.1992.20.146 | uchwała z dnia 20 czerwca 1992 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100.000 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1992.19.144 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1992 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

M.P.1992.19.143 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1992 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania.

M.P.1992.19.141 | zarządzenie z dnia 27 maja 1992 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad zatrudniania w wyższych szkołach wojskowych osób nie będących obywatelami polskimi.

M.P.1992.19.140 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1992 r. | Akt utracił moc

Proces ujawniania byłych współpracowników SB i UB.

M.P.1992.19.139 | uchwała z dnia 17 czerwca 1992 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

M.P.1992.18.138 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 1992 r. | Akt jednorazowy

Stanowiska, wymagania kwalifikacyjne, zasady wynagradzania i stopnie zawodowe Służby Leśnej.

M.P.1992.18.136 | zarządzenie z dnia 27 maja 1992 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1992 r.

M.P.1992.17.134 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 1992 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7.

M.P.1992.17.128 | uchwała z dnia 5 czerwca 1992 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie mandatu posła Mariana Kępki.

M.P.1992.17.127 | uchwała z dnia 5 czerwca 1992 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1992.17.126 | uchwała z dnia 5 czerwca 1992 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Rady Ministrów.

M.P.1992.17.125 | uchwała z dnia 5 czerwca 1992 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Finansów.

M.P.1992.17.124 | uchwała z dnia 5 czerwca 1992 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1992.16.122 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 1992 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w 1992 r.

M.P.1992.16.121 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 1992 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu - dot. lustracji).

M.P.1992.16.116 | uchwała z dnia 28 maja 1992 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1992.15.115 | uchwała z dnia 19 maja 1992 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie ministra obrony narodowej.

M.P.1992.15.114 | uchwała z dnia 23 maja 1992 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 1992 r.

M.P.1992.14.112 | obwieszczenie z dnia 19 maja 1992 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1992 r.

M.P.1992.14.111 | obwieszczenie z dnia 20 maja 1992 r. | Akt nienormatywny

Opłaty za czynności urzędów probierczych.

M.P.1992.14.110 | zarządzenie z dnia 22 maja 1992 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu uprawniającego do pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie.

M.P.1992.14.109 | zarządzenie z dnia 12 maja 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1992.14.108 | zarządzenie z dnia 26 maja 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1992.14.107 | zarządzenie z dnia 26 maja 1992 r. | Akt jednorazowy

Zasady wyceny dokumentacji geologicznej.

M.P.1992.14.106 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1992 r. | Akt utracił moc

Odwołanie ministra - członka Rady Ministrów.

M.P.1992.14.101 | uchwała z dnia 9 maja 1992 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1992 r.

M.P.1992.13.98 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1992 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

M.P.1992.13.97 | zarządzenie z dnia 11 maja 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.

M.P.1992.13.96 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1992.12.90 | obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1992.12.89 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1992.12.87 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1992 r. | Akt jednorazowy

Określenie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie.

M.P.1992.12.85 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania nagród jubileuszowych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.1992.12.84 | uchwała z dnia 21 kwietnia 1992 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1992 r.

M.P.1992.11.82 | komunikat z dnia 16 kwietnia 1992 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1992 r.

M.P.1992.11.81 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 1992 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1992.11.79 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.

M.P.1992.11.78 | zarządzenie z dnia 31 marca 1992 r. | Akt jednorazowy

Termin złożenia w 1992 r. zawiadomienia o zmianie roku podatkowego.

M.P.1992.11.77 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.

M.P.1992.10.72 | zarządzenie z dnia 24 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Ramowy regulamin konkursu na dyrektora instytucji kultury.

M.P.1992.10.70 | zarządzenie z dnia 2 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1992 r.

M.P.1992.9.68 | obwieszczenie z dnia 9 marca 1992 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie pierwszego wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1992.9.66 | obwieszczenie z dnia 6 marca 1992 r. | Akt utracił moc