Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.35.358 | postanowienie z dnia 2 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1993.35.357 | postanowienie z dnia 2 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.35.356 | postanowienie z dnia 2 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.35.355 | postanowienie z dnia 26 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.35.354 | postanowienie z dnia 26 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.35.353 | postanowienie z dnia 26 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.35.352 | postanowienie z dnia 20 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.35.351 | postanowienie z dnia 19 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.35.350 | postanowienie z dnia 18 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.35.349 | postanowienie z dnia 18 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.35.348 | postanowienie z dnia 18 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.35.347 | postanowienie z dnia 11 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.35.346 | postanowienie z dnia 3 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1993.34.344 | zarządzenie z dnia 2 lipca 1993 r. | Akt jednorazowy

Określenie stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych Służby Parków Narodowych.

M.P.1993.34.343 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

M.P.1993.34.342 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1993.33.340 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Plan emisji znaczków pocztowych na 1994 r.

M.P.1993.33.339 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1993 r.

M.P.1993.32.334 | komunikat z dnia 21 czerwca 1993 r. | Akt nienormatywny

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów osób prawnych.

M.P.1993.32.332 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Ogólne zezwolenie dewizowe.

M.P.1993.32.331 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

M.P.1993.32.330 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w maju 1993 r.

M.P.1993.31.329 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 1993 r. | Akt nienormatywny

Wzór wykazu podpisów wyborców popierających kandydata na senatora.

M.P.1993.31.328 | uchwała z dnia 18 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Regulaminy okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1993.31.327 | uchwała z dnia 18 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1993.31.326 | uchwała z dnia 18 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Wzory pieczęci okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1993.31.325 | uchwała z dnia 18 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.31.324 | postanowienie z dnia 11 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1993 r.

M.P.1993.30.323 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1993 r.

M.P.1993.30.322 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 1993 r. | Akt nienormatywny

Wzór rejestru wyborców, sposób jego prowadzenia, aktualizacji i udostępniania.

M.P.1993.30.321 | uchwała z dnia 14 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Wzór wykazu podpisów wyborców popierających okręgową listę kandydatów na posłów.

M.P.1993.30.320 | uchwała z dnia 14 czerwca 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1993.30.319 | postanowienie z dnia 11 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.30.318 | postanowienie z dnia 11 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Uznanie terytorium państwa Kambodży za strefę działań wojennych.

M.P.1993.29.317 | obwieszczenie z dnia 27 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1993.29.316 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 1993 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

M.P.1993.29.315 | zarządzenie z dnia 25 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.29.313 | postanowienie z dnia 10 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.29.312 | postanowienie z dnia 10 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.29.311 | postanowienie z dnia 10 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.29.310 | postanowienie z dnia 10 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.29.309 | postanowienie z dnia 6 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.29.308 | postanowienie z dnia 5 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.29.307 | postanowienie z dnia 5 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1993.29.306 | postanowienie z dnia 5 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.29.305 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.29.304 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.29.303 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.29.302 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karno-sądowej posła Leszka Millera.

M.P.1993.29.301 | uchwała z dnia 29 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Zasady i tryb przedłużania terminu ważności środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

M.P.1993.28.300 | zarządzenie z dnia 21 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.28.297 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1993.28.296 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.28.295 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.28.294 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1993.28.293 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.28.292 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.28.291 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Odwołanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.1993.28.290 | uchwała z dnia 26 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych przez INTERART Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

M.P.1993.27.289 | zarządzenie z dnia 20 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1993.27.288 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.27.287 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.27.286 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Rozwiązanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1993.27.285 | zarządzenie z dnia 29 maja 1993 r. | Akt indywidualny

Określenie wysokości wynagrodzenia członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1993.27.284 | zarządzenie z dnia 27 maja 1993 r. | Akt utracił moc

Wotum nieufności dla Rady Ministrów.

M.P.1993.27.283 | uchwała z dnia 28 maja 1993 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1993 r.

M.P.1993.26.280 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1993 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w kwietniu 1993 r.

M.P.1993.26.279 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1993 r. | Akt nienormatywny

Opłaty za czynności urzędów probierczych.

M.P.1993.26.278 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

M.P.1993.26.274 | zarządzenie z dnia 13 maja 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.1993.26.272 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.26.271 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.26.270 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.26.269 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 1993 r. | Akt indywidualny