Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.51.478 | postanowienie z dnia 8 września 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.51.477 | postanowienie z dnia 8 września 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.51.476 | postanowienie z dnia 1 września 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.51.475 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.51.474 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1993.51.473 | zarządzenie z dnia 30 września 1993 r. | Akt indywidualny

Zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1993.51.472 | zarządzenie z dnia 30 września 1993 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.

M.P.1993.50.471 | obwieszczenie z dnia 23 września 1993 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.

M.P.1993.50.470 | obwieszczenie z dnia 23 września 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.50.469 | postanowienie z dnia 1 września 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.50.468 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.49.465 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.1993.48.463 | zarządzenie z dnia 16 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

M.P.1993.48.460 | zarządzenie z dnia 14 września 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1993.48.459 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.48.458 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.48.457 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1993.48.456 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1993 r.

M.P.1993.47.455 | obwieszczenie z dnia 3 września 1993 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w sierpniu 1993 r.

M.P.1993.47.454 | obwieszczenie z dnia 15 września 1993 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1993 r.

M.P.1993.47.453 | obwieszczenie z dnia 15 września 1993 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1993.47.452 | obwieszczenie z dnia 2 września 1993 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb likwidacji niektórych zakładowych straży pożarnych.

M.P.1993.47.451 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.47.450 | postanowienie z dnia 11 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.47.449 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.47.448 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.47.447 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1993.46.444 | uchwała z dnia 30 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utworzenie obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich.

M.P.1993.46.443 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1993 r.

M.P.1993.46.442 | zarządzenie z dnia 2 września 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.46.441 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1993.44.436 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego.

M.P.1993.44.435 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1993.44.434 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.44.433 | postanowienie z dnia 29 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.44.432 | postanowienie z dnia 22 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.44.431 | postanowienie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.44.430 | postanowienie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.44.429 | postanowienie z dnia 21 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.43.427 | postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.43.426 | postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1993 r.

M.P.1993.42.424 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1993 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w lipcu 1993 r.

M.P.1993.42.423 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1993 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.1993.42.420 | postanowienie z dnia 14 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.42.419 | postanowienie z dnia 9 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.42.418 | postanowienie z dnia 9 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim kwartale 1993 r.

M.P.1993.41.417 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 1993 r. | Akt nienormatywny

Zasady działania organów ruchu lotniczego.

M.P.1993.41.415 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.

M.P.1993.41.414 | zarządzenie z dnia 26 lipca 1993 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1993.41.413 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.41.412 | postanowienie z dnia 1 lipca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.41.411 | postanowienie z dnia 30 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Używanie munduru wojskowego.

M.P.1993.40.410 t.j. | zarządzenie z dnia 7 marca 1979 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przez kapitanów polskich statków morskich.

M.P.1993.39.405 | uchwała z dnia 26 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.39.403 | postanowienie z dnia 30 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.39.402 | postanowienie z dnia 30 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.39.401 | postanowienie z dnia 23 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.39.400 | postanowienie z dnia 23 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.1993.39.399 | postanowienie z dnia 21 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.39.398 | postanowienie z dnia 17 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1993.39.397 | postanowienie z dnia 17 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Średnia cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1993 r.

M.P.1993.38.396 | komunikat z dnia 26 lipca 1993 r. | Akt nienormatywny

Sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1993.38.394 | uchwała z dnia 19 lipca 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.38.391 | postanowienie z dnia 17 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1993.38.390 | postanowienie z dnia 17 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1993.38.389 | postanowienie z dnia 16 czerwca 1993 r. | Akt indywidualny