Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

M.P.1994.18.136 | zarządzenie z dnia 10 marca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.18.135 | postanowienie z dnia 12 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Zwiększenie dochodów budżetu państwa.

M.P.1994.18.134 | uchwała z dnia 5 marca 1994 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki pieniężnej na 1994 r.

M.P.1994.18.133 | uchwała z dnia 5 marca 1994 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1994.17.132 | obwieszczenie z dnia 2 marca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.17.128 | postanowienie z dnia 19 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.17.127 | postanowienie z dnia 17 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.17.126 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1994.17.125 | postanowienie z dnia 14 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.17.124 | postanowienie z dnia 12 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.17.123 | postanowienie z dnia 6 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.

M.P.1994.16.121 | zarządzenie z dnia 10 lutego 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe przepisy określające znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

M.P.1994.16.120 | zarządzenie z dnia 3 marca 1994 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1994.16.117 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1994.16.116 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1994.16.115 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1994.16.114 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1993 r.

M.P.1994.16.113 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1994 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.16.112 | postanowienie z dnia 31 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1994.15.111 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1994 r.

M.P.1994.14.110 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

M.P.1994.14.109 | zarządzenie z dnia 21 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydania banderol.

M.P.1994.14.106 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.

M.P.1994.14.105 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1994.13.104 | obwieszczenie z dnia 27 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1994 r.

M.P.1994.12.103 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 1994 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

M.P.1994.12.99 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

M.P.1994.12.98 | zarządzenie z dnia 1 lutego 1994 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1994.12.97 | zarządzenie z dnia 5 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1994.12.96 | postanowienie z dnia 6 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1994.12.95 | postanowienie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.12.94 | postanowienie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Kwota najniższej emerytury i renty od 1 marca 1994 r.

M.P.1994.11.92 | obwieszczenie z dnia 9 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1994.11.90 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.11.89 | postanowienie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.11.88 | postanowienie z dnia 16 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.11.87 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.11.86 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Rady Ministrów.

M.P.1994.11.85 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.

M.P.1994.11.84 | uchwała z dnia 3 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1993 r. i w drugim półroczu 1993 r.

M.P.1994.10.83 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1994 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1993 r. i w czwartym kwartale 1993 r.

M.P.1994.10.82 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 1994 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie okręgowych i obwodowych urzędów miar, a także określenie ich obszaru działania i siedzib.

M.P.1994.10.81 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Wynagradzanie nauczycieli.

M.P.1994.10.80 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

M.P.1994.9.79 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.9.75 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.9.74 | postanowienie z dnia 13 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.9.73 | postanowienie z dnia 10 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.9.72 | postanowienie z dnia 10 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.9.71 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.9.70 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Średnia cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1993 r.

M.P.1994.8.69 | komunikat z dnia 28 stycznia 1994 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.1994.8.68 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.8.67 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.8.66 | postanowienie z dnia 7 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.8.65 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.8.64 | postanowienie z dnia 3 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.8.63 | postanowienie z dnia 1 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

M.P.1994.8.62 | uchwała z dnia 18 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności organów administracji miar.

M.P.1994.7.61 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędów probierczych.

M.P.1994.7.60 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1994.6.57 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994.6.56 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1994.6.55 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. | Akt jednorazowy

Rada Legislacyjna.

M.P.1994.6.52 | uchwała z dnia 18 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.6.51 | postanowienie z dnia 1 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.6.50 | postanowienie z dnia 23 listopada 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.6.49 | postanowienie z dnia 23 listopada 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.6.48 | postanowienie z dnia 18 listopada 1993 r. | Akt indywidualny