Official Gazette

Nadanie orderu.

M.P.1994.29.233 | postanowienie z dnia 25 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.29.232 | postanowienie z dnia 23 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin.

M.P.1994.28.230 | uchwała z dnia 9 maja 1994 r. | Akt utracił moc

Kwota najniższej emerytury i renty od 1 czerwca 1994 r.

M.P.1994.27.226 | obwieszczenie z dnia 12 maja 1994 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1994 r.

M.P.1994.27.225 | obwieszczenie z dnia 10 maja 1994 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.27.222 | postanowienie z dnia 23 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.27.221 | postanowienie z dnia 22 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.27.220 | postanowienie z dnia 17 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.27.219 | postanowienie z dnia 17 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.27.218 | postanowienie z dnia 16 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.27.217 | postanowienie z dnia 16 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Wykaz leków podstawowych i uzupełniających.

M.P.1994.26.216 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Lista producentów zagranicznych zaangażowanych w krajową produkcję samochodów.

M.P.1994.25.215 | obwieszczenie z dnia 29 marca 1994 r. | Akt utracił moc

Spis wyborców dla wyborów do rad gmin.

M.P.1994.25.212 | uchwała z dnia 28 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Uchylenie instrukcji w sprawie stosowania jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń.

M.P.1994.25.211 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.25.209 | postanowienie z dnia 16 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.25.208 | postanowienie z dnia 15 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.25.207 | postanowienie z dnia 14 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.25.206 | postanowienie z dnia 9 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.25.205 | postanowienie z dnia 9 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.1994.25.204 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminów okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1994.24.203 | uchwała z dnia 25 kwietnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Wzory pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

M.P.1994.24.202 | uchwała z dnia 25 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Tryb działania wojewódzkich komisarzy wyborczych.

M.P.1994.24.200 | uchwała z dnia 25 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Plan emisji znaczków pocztowych na 1995 r.

M.P.1994.24.199 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.

M.P.1994.24.198 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.24.194 | postanowienie z dnia 9 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.24.193 | postanowienie z dnia 2 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1994.23.189 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1994.23.187 | postanowienie z dnia 2 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.23.186 | postanowienie z dnia 2 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.23.185 | postanowienie z dnia 1 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1994 r.

M.P.1994.22.184 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1994 r.

M.P.1994.22.183 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300 000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1994.22.180 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego.

M.P.1994.22.178 | zarządzenie z dnia 6 kwietnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.1994.22.177 | postanowienie z dnia 28 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.22.176 | postanowienie z dnia 23 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.22.175 | postanowienie z dnia 23 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.22.174 | postanowienie z dnia 23 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.22.173 | postanowienie z dnia 17 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.22.172 | postanowienie z dnia 17 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.22.171 | postanowienie z dnia 17 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.22.170 | postanowienie z dnia 17 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.21.167 | postanowienie z dnia 17 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.21.166 | postanowienie z dnia 17 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.21.165 | postanowienie z dnia 16 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.21.164 | postanowienie z dnia 15 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Określenie minimalnej wysokości kapitału akcyjnego towarzystwa funduszy powierniczych.

M.P.1994.20.163 | zarządzenie z dnia 17 marca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1994.20.159 | zarządzenie z dnia 28 marca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1994.20.157 | postanowienie z dnia 15 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.20.156 | postanowienie z dnia 15 lutego 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.20.155 | postanowienie z dnia 20 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

M.P.1994.20.154 | uchwała z dnia 24 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1994 r.

M.P.1994.19.153 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1994 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1994 r.

M.P.1994.19.152 | obwieszczenie z dnia 14 marca 1994 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowe zasady przechowywania przez rzeczników patentowych akt sprawy.

M.P.1994.19.150 | zarządzenie z dnia 10 marca 1994 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wykazu towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.

M.P.1994.19.148 | zarządzenie z dnia 23 marca 1994 r. | Akt utracił moc

Utworzenie ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1994.19.147 | zarządzenie z dnia 10 marca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.

M.P.1994.19.146 | zarządzenie z dnia 7 marca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.1994.19.144 | postanowienie z dnia 26 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny