Official Gazette

Nadanie orderu.

M.P.1994.37.319 | postanowienie z dnia 24 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.37.318 | postanowienie z dnia 19 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.37.317 | postanowienie z dnia 18 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.37.316 | postanowienie z dnia 16 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Szkolenie kandydatów na rzeczników patentowych i egzamin kwalifikacyjny na rzecznika patentowego.

M.P.1994.36.315 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1994.36.312 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.36.311 | postanowienie z dnia 18 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1994.36.310 | postanowienie z dnia 12 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.36.309 | postanowienie z dnia 12 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.36.308 | postanowienie z dnia 12 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1994.36.307 | postanowienie z dnia 5 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.36.306 | postanowienie z dnia 5 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.36.305 | postanowienie z dnia 4 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Zbiorcze wyniki do rad gmin oraz do Rady m.st. Warszawy, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r.

M.P.1994.35.304 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1994.35.302 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1994.35.301 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1994.35.300 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1994.35.299 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.1994.35.297 | uchwała z dnia 31 maja 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.296 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.295 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.294 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.293 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.292 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.291 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.290 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.35.289 | postanowienie z dnia 3 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.35.288 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.35.287 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.35.286 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.

M.P.1994.34.285 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.

M.P.1994.34.283 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Odstąpienie od publicznego trybu zbycia akcji Zakładów Mięsnych "MEAT" Spółka Akcyjna w Gdyni.

M.P.1994.34.281 | uchwała z dnia 14 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1994.34.280 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Wezwanie Rządu do ograniczenia tak zwanej listy negatywnej w eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

M.P.1994.34.279 | rezolucja z dnia 9 czerwca 1994 r. | Akt nienormatywny

Umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.

M.P.1994.34.278 | uchwała z dnia 10 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1994 r.

M.P.1994.33.277 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 1994 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1994 r.

M.P.1994.33.276 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1994.33.275 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy wykaz towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.

M.P.1994.33.272 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1994 r.

M.P.1994.33.271 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 1994 r. | Akt nienormatywny

Przedłużenie niektórych terminów podatkowych.

M.P.1994.33.270 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji.

M.P.1994.33.269 | uchwała z dnia 7 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczenia.

M.P.1994.33.268 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.33.267 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.33.266 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.33.265 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.1994.33.263 | uchwała z dnia 27 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.32.261 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.32.260 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1994.32.259 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.32.258 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.32.257 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.32.256 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1994.31.253 | postanowienie z dnia 12 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1994.31.252 | postanowienie z dnia 12 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.1994.30.249 | uchwała z dnia 10 maja 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.30.248 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.30.247 | postanowienie z dnia 30 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.30.246 | postanowienie z dnia 30 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.30.245 | postanowienie z dnia 30 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.1994.30.244 | uchwała z dnia 22 października 1993 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1994 r.

M.P.1994.29.243 | obwieszczenie z dnia 16 maja 1994 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu.

M.P.1994.29.242 | zarządzenie z dnia 12 maja 1994 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.

M.P.1994.29.241 | zarządzenie z dnia 17 maja 1994 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1994 r.

M.P.1994.29.240 | zarządzenie z dnia 17 maja 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1994.29.239 | zarządzenie z dnia 11 maja 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1994.29.238 | postanowienie z dnia 29 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.29.237 | postanowienie z dnia 29 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.29.236 | postanowienie z dnia 29 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1994.29.235 | postanowienie z dnia 28 marca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.29.234 | postanowienie z dnia 25 marca 1994 r. | Akt indywidualny