Official Gazette

Określenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.

M.P.1994.49.407 | zarządzenie z dnia 2 września 1994 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1994.49.404 | zarządzenie z dnia 2 września 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.49.401 | postanowienie z dnia 12 lipca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.49.400 | postanowienie z dnia 12 lipca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.49.399 | postanowienie z dnia 12 lipca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.49.398 | postanowienie z dnia 6 lipca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.49.397 | postanowienie z dnia 5 lipca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.49.396 | postanowienie z dnia 4 lipca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.49.395 | postanowienie z dnia 29 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.49.394 | postanowienie z dnia 29 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Dokumentacja mierniczo-geologiczna.

M.P.1994.48.392 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.48.391 | postanowienie z dnia 27 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.48.390 | postanowienie z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.48.389 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.48.388 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.48.387 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Założenia polityki mieszkaniowej Państwa.

M.P.1994.48.386 | rezolucja z dnia 19 sierpnia 1994 r. | Akt nienormatywny

75 rocznica I Powstania Śląskiego.

M.P.1994.48.385 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie zarządzenia w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.

M.P.1994.47.383 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Wzór deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

M.P.1994.47.382 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.47.381 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Finansowanie oświaty w latach 1995-1997.

M.P.1994.47.380 | rezolucja z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1994.47.379 | uchwała z dnia 24 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1994 r.

M.P.1994.46.377 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Uznanie terytorium państwa Libanu za strefę działań wojennych.

M.P.1994.46.375 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.

M.P.1994.46.374 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.

M.P.1994.46.373 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych.

M.P.1994.46.372 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.46.370 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.46.369 | postanowienie z dnia 16 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim kwartale 1994 r.

M.P.1994.44.366 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Rejestr obszarów górniczych.

M.P.1994.44.365 | zarządzenie z dnia 26 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1994.44.363 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1994.44.362 | postanowienie z dnia 15 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.44.361 | postanowienie z dnia 15 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.44.360 | postanowienie z dnia 14 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Średnia cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1994 r.

M.P.1994.43.359 | komunikat z dnia 27 lipca 1994 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994.43.358 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1994.43.357 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.

M.P.1994.43.356 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.43.355 | postanowienie z dnia 9 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.43.354 | postanowienie z dnia 8 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.43.353 | postanowienie z dnia 8 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od kościelnych osób prawnych.

M.P.1994.42.350 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.42.349 | postanowienie z dnia 1 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1994 r.

M.P.1994.41.348 | komunikat z dnia 15 lipca 1994 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1994 r.

M.P.1994.41.347 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 1994 r. | Akt nienormatywny

Obrót detaliczny środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.

M.P.1994.41.346 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.

M.P.1994.41.345 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1994 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.

M.P.1994.41.344 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1994.41.343 | postanowienie z dnia 1 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 50. rocznicy Powstania Warszawskiego.

M.P.1994.41.342 | uchwała z dnia 6 lipca 1994 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.40.340 | postanowienie z dnia 1 czerwca 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.40.339 | postanowienie z dnia 25 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Średnia cena skupu żyta w II kwartale 1994 r.

M.P.1994.39.337 | komunikat z dnia 11 lipca 1994 r. | Akt nienormatywny

Zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

M.P.1994.39.333 | zarządzenie z dnia 6 lipca 1994 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Finansów.

M.P.1994.39.332 | zarządzenie z dnia 4 lipca 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.39.331 | postanowienie z dnia 25 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.39.330 | postanowienie z dnia 25 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.39.329 | postanowienie z dnia 24 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1994.39.328 | uchwała z dnia 1 lipca 1994 r. | Akt nienormatywny

Plany ruchu zakładów górniczych.

M.P.1994.38.325 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1994.37.319 | postanowienie z dnia 24 maja 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.37.318 | postanowienie z dnia 19 maja 1994 r. | Akt indywidualny