Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.66.587 | postanowienie z dnia 5 października 1994 r. | Akt indywidualny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1994.65.586 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Karty i tabliczki tożsamości w wojsku.

M.P.1994.65.585 | zarządzenie z dnia 30 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.

M.P.1994.65.584 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.1994.65.583 | postanowienie z dnia 5 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.65.582 | postanowienie z dnia 5 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.65.581 | postanowienie z dnia 3 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.65.580 | postanowienie z dnia 3 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.65.579 | postanowienie z dnia 29 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.65.578 | postanowienie z dnia 29 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.65.577 | postanowienie z dnia 7 września 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.

M.P.1994.64.574 | zarządzenie z dnia 19 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994.64.573 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1994.64.572 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.

M.P.1994.64.570 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.64.569 | postanowienie z dnia 29 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.64.568 | postanowienie z dnia 28 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.64.567 | postanowienie z dnia 28 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.64.566 | postanowienie z dnia 28 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.64.565 | postanowienie z dnia 28 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.64.564 | postanowienie z dnia 27 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.64.563 | postanowienie z dnia 27 września 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

M.P.1994.63.562 | zarządzenie z dnia 18 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1994.63.561 | postanowienie z dnia 22 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.63.560 | postanowienie z dnia 20 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.63.559 | postanowienie z dnia 20 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.63.558 | postanowienie z dnia 20 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.63.557 | postanowienie z dnia 20 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.63.556 | postanowienie z dnia 20 września 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ochrony topografii układów scalonych.

M.P.1994.62.555 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 200.000 zł.

M.P.1994.62.552 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady stosowania ulg i uprawnień w zakresie usług telekomunikacyjnych.

M.P.1994.62.550 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.62.548 | postanowienie z dnia 20 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.62.547 | postanowienie z dnia 16 września 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1994.62.545 | uchwała z dnia 18 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zbrodnicze działania aparatu bezpieczeństwa państwowego w latach 1944-1956.

M.P.1994.62.544 | uchwała z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1994.61.540 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1994.61.539 | zarządzenie z dnia 28 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.61.537 | postanowienie z dnia 12 września 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

M.P.1994.60.534 | zarządzenie z dnia 28 października 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.60.533 | postanowienie z dnia 12 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.60.532 | postanowienie z dnia 7 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.60.531 | postanowienie z dnia 6 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.60.530 | postanowienie z dnia 1 września 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.60.529 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.60.528 | postanowienie z dnia 29 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.60.527 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.60.526 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.60.525 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.60.524 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.60.523 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 37 - Radom.

M.P.1994.60.522 | postanowienie z dnia 25 października 1994 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 - Płock.

M.P.1994.60.521 | postanowienie z dnia 25 października 1994 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.

M.P.1994.60.520 | postanowienie z dnia 25 października 1994 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 - Gdańsk.

M.P.1994.60.519 | postanowienie z dnia 25 października 1994 r. | Akt indywidualny

Kwota najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1994 r.

M.P.1994.59.517 | obwieszczenie z dnia 8 listopada 1994 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1994 r.

M.P.1994.59.516 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 1994 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1994 r.

M.P.1994.59.515 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.1994.59.513 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.59.512 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 1994 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Rady Ministrów.

M.P.1994.59.511 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Polityka ekologiczna państwa.

M.P.1994.59.510 | uchwała z dnia 4 listopada 1994 r. | Akt nienormatywny

Przeciwdziałanie nałogowi palenia tytoniu.

M.P.1994.59.509 | apel z dnia 28 października 1994 r. | Akt nienormatywny

Rozszerzenie zakresu zwolnień od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1994.59.508 | apel z dnia 27 października 1994 r. | Akt nienormatywny

Międzynarodowy Rok Rodziny.

M.P.1994.59.506 | rezolucja z dnia 27 października 1994 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1994 r.

M.P.1994.58.505 | komunikat z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w trzecim kwartale 1994 r.

M.P.1994.58.504 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1994 r.

M.P.1994.58.503 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

M.P.1994.58.499 | zarządzenie z dnia 21 października 1994 r. | Akt jednorazowy