Official Gazette

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.4.51 | postanowienie z dnia 15 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.4.50 | postanowienie z dnia 10 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.4.49 | postanowienie z dnia 8 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Harmonizacja polityki transportowej z polityką ekologiczną państwa.

M.P.1995.4.48 | rezolucja z dnia 19 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Polityka zrównoważonego rozwoju.

M.P.1995.4.47 | uchwała z dnia 19 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1994 r.

M.P.1995.3.46 | komunikat z dnia 13 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1994 r.

M.P.1995.3.45 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1994 r.

M.P.1995.3.44 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1994 r.

M.P.1995.3.43 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Rodzaje i wzory dokumentów stosowanych w pracach planistycznych.

M.P.1995.3.40 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.1995.3.39 | postanowienie z dnia 8 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.3.38 | postanowienie z dnia 8 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.3.37 | postanowienie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.3.36 | postanowienie z dnia 7 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.3.35 | postanowienie z dnia 2 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Średnia cena skupu żyta w IV kwartale 1994 r.

M.P.1995.2.34 | komunikat z dnia 10 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.

M.P.1995.2.31 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.

M.P.1995.2.30 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Dziennik budowy oraz tablica informacyjna.

M.P.1995.2.29 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

M.P.1995.2.27 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.2.26 | postanowienie z dnia 2 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.2.25 | postanowienie z dnia 2 listopada 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.2.24 | postanowienie z dnia 27 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.2.23 | postanowienie z dnia 26 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.2.22 | postanowienie z dnia 26 października 1994 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1995.2.21 | postanowienie z dnia 26 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1995.2.20 | postanowienie z dnia 25 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.2.19 | postanowienie z dnia 25 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.2.18 | postanowienie z dnia 14 października 1994 r. | Akt indywidualny

Krajowy program zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem HIV.

M.P.1995.2.17 | rezolucja z dnia 6 stycznia 1995 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki pieniężnej na rok 1995 r.

M.P.1995.2.16 | uchwała z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków wpisu na listę arbitrów i skreślenia z listy arbitrów.

M.P.1995.1.15 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru zaproszenia do składania ofert w przetargu ograniczonym.

M.P.1995.1.14 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

M.P.1995.1.10 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.1.9 | postanowienie z dnia 25 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.1.8 | postanowienie z dnia 20 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.1.7 | postanowienie z dnia 19 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.1.6 | postanowienie z dnia 19 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.1.5 | postanowienie z dnia 19 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.1.4 | postanowienie z dnia 19 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.1.3 | postanowienie z dnia 18 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.1.2 | postanowienie z dnia 14 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.1.1 | postanowienie z dnia 12 października 1994 r. | Akt indywidualny

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1994.69.626 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1994.69.623 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

M.P.1994.69.620 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.1994.69.619 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w 1995 r.

M.P.1994.69.618 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.

M.P.1994.69.617 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ramowy zakres sprawozdań składanych przez fundacje.

M.P.1994.69.616 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1994 r.

M.P.1994.69.615 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Tryb i termin zgłaszania kandydatur na funkcję przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego.

M.P.1994.69.612 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Uczczenie pamięci generała Stanisława Maczka.

M.P.1994.69.611 | uchwała z dnia 22 grudnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci generała Stanisława Maczka.

M.P.1994.69.610 | uchwała z dnia 16 grudnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnosądowej posła Ryszarda Zająca.

M.P.1994.69.609 | uchwała z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt indywidualny

Opłaty za czynności urzędów probierczych.

M.P.1994.68.608 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności organów administracji miar.

M.P.1994.68.607 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wpis do rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

M.P.1994.68.605 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1994.68.604 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.

M.P.1994.68.603 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1994 r.

M.P.1994.67.602 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1994 r.

M.P.1994.67.601 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1994 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1994.67.600 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.

M.P.1994.67.599 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.67.598 | postanowienie z dnia 12 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1994.67.597 | postanowienie z dnia 12 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1994.67.596 | postanowienie z dnia 11 października 1994 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1994.67.595 | postanowienie z dnia 5 października 1994 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1995 r.

M.P.1994.66.594 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.

M.P.1994.66.592 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1994 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.

M.P.1994.66.590 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 1994 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie niektórych terminów podatkowych.

M.P.1994.66.588 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 1994 r. | Akt utracił moc