Monitor Polski

M.P.2017.368

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 marca 2017 r.
w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Słudze Bożemu Księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, znamienitemu kapłanowi polskiego Kościoła, człowiekowi silnej wiary i mocnego ducha.
Ksiądz Franciszek Blachnicki był założycielem i ojcem duchowym Ruchu Światło-Życie, jednego z ewangelizacyjno-duszpasterskich ruchów odnowy Kościoła, opartego na nauczaniu Soboru Watykańskiego II, oraz wspólnoty życia konsekrowanego - Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. W czasie II wojny światowej walczył z hitlerowskim najeźdźcą; został aresztowany i skazany na karę śmierci; był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Po wojnie i przeżyciu nawrócenia wstąpił do seminarium. Był twórcą Krucjaty Wstrzemięźliwości; założył ruch trzeźwościowy Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Założył Ruch Światło-Życie, w którym wychowały się w latach PRL setki tysięcy młodych ludzi. Obronił polską młodzież przed skutkami narzuconej ideologii materialistycznej, przemienił i wciąż przemienia życie wielu polskich katolików - dzieci, młodzieży, rodziny, a także kleryków, kapłanów i osób konsekrowanych.

Po wojnie za swoją działalność wychowawczą był wielokrotnie represjonowany przez władzę komunistyczną, aresztowany, a w ostatnich latach życia - na emigracji - inwigilowany przez agenturę wywiadu PRL. Okoliczności jego nagłej śmierci do dziś nie zostały do końca wyjaśnione.

Konsekwentna wiara i przykład życia duchowego księdza Blachnickiego stanowiły ogromną inspirację dla ludzi, którzy mieli okazję go spotkać bądź uczestniczyć w zjazdach oazowych.

Te wszystkie jego dzieła przyczyniły się do kształtowania oblicza współczesnego polskiego Kościoła i katolicyzmu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".