Official Gazette

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r.

M.P.2019.688 | komunikat z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2019.687 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

M.P.2019.685 | uchwała z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2019.684 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

M.P.2019.681 t.j. | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.680 | uchwała z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Łotwa-Polska. Umowa o dwustronnej współpracy obronnej. Ryga.2014.06.13.

M.P.2019.678 | umowa międzynarodowa z dnia 13 czerwca 2014 r. | Akt obowiązujący

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku.

M.P.2019.676 | uchwała z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziego w Sądzie Najwyższym.

M.P.2019.675 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2019.674 | komunikat z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2019.671 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.670 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.668 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.667 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2019.665 | postanowienie z dnia 29 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.664 | postanowienie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.663 | postanowienie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.662 | postanowienie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.661 | postanowienie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.660 | postanowienie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.659 | postanowienie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.658 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2019.657 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.2019.656 | uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.655 | postanowienie z dnia 28 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.654 | postanowienie z dnia 23 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.653 | postanowienie z dnia 20 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.652 | postanowienie z dnia 22 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.651 | postanowienie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.650 | postanowienie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.649 | postanowienie z dnia 16 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.648 | postanowienie z dnia 13 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.647 | postanowienie z dnia 15 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2019.646 | postanowienie z dnia 13 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.645 | postanowienie z dnia 10 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.644 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.643 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.642 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.641 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.640 | postanowienie z dnia 7 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.639 | postanowienie z dnia 2 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.638 | postanowienie z dnia 2 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.637 | postanowienie z dnia 2 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2019.636 | postanowienie z dnia 1 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.635 | postanowienie z dnia 7 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

M.P.2019.634 | komunikat z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2019.633 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2019.632 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2019.631 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

M.P.2019.630 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała dywizji Straży Granicznej.

M.P.2019.629 | postanowienie z dnia 9 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień oficerski generała brygady.

M.P.2019.628 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2019.627 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2019.626 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2019.625 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2019.624 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2019.623 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2019.622 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2019.621 | postanowienie z dnia 2 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2019.620 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała.

M.P.2019.619 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju.

M.P.2019.618 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

450. rocznica unii polsko-litewskiej.

M.P.2019.617 | uchwała z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2019.616 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2019.615 | postanowienie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

M.P.2019.614 | uchwała z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.613 | postanowienie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.612 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.611 | postanowienie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.610 | postanowienie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.609 | postanowienie z dnia 14 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.608 | postanowienie z dnia 13 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2019.607 | postanowienie z dnia 11 marca 2019 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 160. rocznicy urodzin Teodora Axentowicza.

M.P.2019.605 | uchwała z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.

M.P.2019.604 | uchwała z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

450. rocznica unii polsko-litewskiej.

M.P.2019.603 | uchwała z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

M.P.2019.602 | uchwała z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt nienormatywny